Warszawa: miasto zaocznie wydaje orzeczenia o niepełnosprawności

Urząd miasta wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaocznie, jednak tylko wówczas, kiedy osoba starająca się o nie dostarczy kompletną dokumentację, w tym aktualną medyczną – poinformowała PAP Magdalena Łań z bura prasowego ratusza.

Wielu osobom niepełnosprawnym kończy się ważność orzeczeń o Stopniu Niepełnosprawności wydawanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności. Aby złożyć wniosek potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub prowadzącego, co w obecnej sytuacji jest trudne.

Brak orzeczenia skutkuje utratą przez osobę z niepełnosprawnością np. możliwości korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego przez miasto, korzystania z ulgi w komunikacji publicznej, a także brakiem aktualnej karty uprawniającej do parkowania w miejscach dla osób niepełnosprawnych.

– Niezależnie od (…) utrudnień, realizujemy wydawanie orzeczeń zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z 18 marca br. dotyczącego orzekania – bez udziału osób zainteresowanych tj. w trybie zaocznym, pod warunkiem, iż dołączona dokumentacja będzie wystarczająca do wydania orzeczenia – wyjaśniła Magdalena Łań.

Przyznała, że orzekanie o niepełnosprawności jest obecnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego bardzo utrudnione – z powodu braku lekarzy – orzeczników. – Lekarze orzecznicy w zdecydowanej większości są lekarzami pracującymi w szpitalach i przychodniach, gdzie odczuwa się brak kadry medycznej i jest ona delegowana do walki z epidemią.

Pozostała część lekarzy orzeczników to osoby emerytowane tj. osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka – wyjaśniła.

Wskazała, że brak dostępu do lekarzy to również utrudnienie dla wnioskodawców, ze względu na fakt, iż składane dokumenty (jedynie pocztą) wymagają uzupełnienia o specjalistyczną dokumentację medyczną, którą obecnie trudno wnioskodawcom uzyskać. Przyznała, że „identyczna sytuacja jest z pozyskaniem zaświadczenia o stanie zdrowia, które jest podstawowym dokumentem składanym wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia”.

Zapewniła, że „miasto pracuje nad wypracowaniem metody, która umożliwiłaby wydawanie przedłużenia orzeczeń, którym kończy się ważność, z urzędu na określony czas”.(PAP)

Wojciech Kamiński
Data publikacji: 24.03.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również