Wniesiono projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji

Wniesiono projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji

27 stycznia 2015 r. został wniesiony do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dotyczy on wprowadzenia zapisu dającego osobie niepełnosprawnej prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju; zniesienia wątpliwości co do tego, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ustala wyłącznie jeden stopień niepełnosprawności. W projekcie proponuje się także, że od każdego orzeczenia zespołu wojewódzkiego odwołanie przysługuje wyłącznie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Posłowie postulują też wprowadzenie elektronicznej formy kwartalnych sprawozdań składanych przez starostów oraz wojewodów (przesyłanie ma się odbywać w ramach funkcjonującego już EKSMOoN – Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności).
Projekt skierowany został do zaopiniowania do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych.

Treść projektu wraz z uzasadnieniem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1216-2015/$file/7-020-1216-2015.pdf

Data publikacji: 28.01.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również