Konkurs Europe Beyond Access dla artystów z niepełnosprawnością

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i British Council ogłaszają konkurs dla artystów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na bariery występujące w sektorze kultury, mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

Konkurs inspirowany jest programem Europe Beyond Access, w którym British Council jest wiodącym partnerem i realizuje ten projekt wraz z sześcioma innymi instytucjami artystycznymi w Europie.

Świadomość społeczna problemów, z jakimi mogą się spotkać artyści z niepełnosprawnościami, chcąc zaprezentować swoje portfolio, ubiegać się o stypendium lub realizować swoją twórczość, nie jest duża. Trudności mogą wynikać z funkcjonujących w społeczeństwach uprzedzeń i przekonań, barier komunikacyjnych i ograniczonej dostępności programów artystycznych.

Organizacja konkursu jest wyrazem przekonania organizatorów, że konieczne jest zapewnienie równych szans w powszechnym dostępie do głównego nurtu sztuki w Polsce. Wynika to również z dążenia do wprowadzania szerokich zmian systemowych w tym obszarze.

Organizatorzy konkursu przewidują trzy równorzędne nagrody o wartości 2000 zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do artystów mieszkających w Polsce bez względu na wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp. Rekrutacja jest otwarta.
Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy dostepnosc@zacheta.art.pl

Forma nadsyłania prac / projektów: pliki tekstowe, pliki graficzne, dokumentacja zdjęciowa, pliki audio, wideo w formatach określonych w regulaminie.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca 2021 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz na stronach British Council.

Zgłoszenia, a także pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: dostepnosc@zacheta.art.pl.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie Zachęty – pod tym adresem znajdują się także ogłoszenie i regulamin w PJM, pliki z tekstem łatwym do czytania, a także dostosowane do programów sczytujących. Można też obserwować wydarzenie na Facebooku.

Europe Beyond Access

Europe Beyond Access to międzynarodowy program poświęcony sztuce i niepełnosprawności, którego celem jest umiędzynarodowienie karier artystów z niepełnosprawnością. Projekt celebruje twórczość niepełnosprawnych artystów z całej  Europy, w tym z Polski, którzy rzucają wyzwanie konwencjom, rozwijają innowacyjne praktyki i prezentują wysokiej jakości prace na międzynarodowych scenach.

Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z programem na stronie: Europe Beyond Access. Jego założenia, cele oraz podejmowane w ramach projektów tematy mogą stać się dla Państwa inspiracją do działania i zgłoszenia pracy konkursowej.

Licencja

Zgłoszenie projektu wiąże się z udzieleniem organizatorom konkursu licencji na wykorzystanie wizerunków prac / projektów, opisów, nagrań, a także i ich fragmentów do publikacji przez organizatorów oraz partnerów programu Europe Beyond Access w kontekście założeń programu EBA.

pr/

Data publikacji: 28.01.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również