Projekt „5 zmysłów.DYSTANS”

Projekt „5 zmysłów.DYSTANS"

„5 zmysłów.DYSTANS" to piąta odsłona cyklu artystyczno-edukacyjnych wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnością. Projekt włącza osoby z różnymi typami niepełnosprawności w wiele aspektów życia kulturalnego i społecznego. 

Minione cztery edycje 5 Zmysłów pozwoliły tej grupie osób aktywnie uczestniczyć w licznych warsztatach, wydarzeniach artystycznych zarówno z perspektywy odbiorcy jak i twórcy.

Projekt „5 Zmysłów.Audiodeskrypcja” – był pierwszą w Polsce wystawą sztuk wizualnych dla osób niewidomych, połączoną z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, „5 Zmysłów.Pauza” to kompleksowy projekt edukacyjny w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących zakończony pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące, „5 Zmysłów.eMOTION” był przedsięwzięciem dotyczącym tańca adresowanym już do wszystkich grup niepełnosprawności. Projekt „5 Zmyslow.Ekspresja” zakładał zapoznanie osób niesłyszących, niewidomych, a także niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z wybranymi aspektami teatru.

Wszystkie cztery wydarzenia były jednymi z najbardziej docenionych i najgłośniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych miedzy 2011 a 2014 rokiem. Partnerem strategicznym realizacji tego pierwszego było Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Pauza” współrealizowana była przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”, a „eMOTION” przez Polski Teatr Tańca. Projekt „5 Zmysłów.Audiodeskrypcja” otrzymał prestiżową nagrodę „Sybilla” dla najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji muzealnej w Polsce przyznawanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz nagrodę Grand Prix „Izabella” przyznawaną przez marszałka województwa wielkopolskiego za najważniejsze wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.

W tym roku działania te zostały szczególnie docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało projektowi 5 Zmysłów dofinansowanie na najbliższe trzy lata.

Organizatorem 5 Zmysłów jest Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z siedziba w Poznaniu, a tegoroczna jego edycja odbędzie się dzięki wparciu finansowemu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz Banku Zachodniego WBK i firmy Veolia.

Więcej na www.dystans.5zmyslow.pl
pr
Datta publikacji: 15.09. 2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również