Projekt nowego rozporządzenia o ZAZ

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia o zakładach aktywności zawodowej. Jego celem jest dostosowanie tego aktu prawnego do ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

Zmiana przepisów rozporządzenia ma za zadanie ułatwić zakładom aktywności zawodowej realizację funkcji modernizacyjnych oraz umożliwić rozwój i inwestowanie w nowoczesne technologie. Rozszerza również katalog wydatków ZAZ możliwych do sfinansowania przez PFRON oraz katalog wydatków, które mogą być finansowane ze środków zakładowego funduszu aktywności. Projekt rozszerza również katalog kosztów działalności gospodarczej zakładu realizowanej przez osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które mogą być finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług zakładu aktywności zawodowej.

Doprecyzowano również m.in. czas pracy pracowników niepełnosprawnych wchodzących w skład personelu zakładu oraz możliwość korzystania przez nich z zajęć rehabilitacyjnych. Wprowadzono możliwość skorzystania z pomocy specjalistów nie zatrudnionych w danym ZAZ, w zakresie opracowywania, realizacji i modyfikacji indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W ich opracowywanie włączono również niepełnosprawnego pracownika wchodzącego w skład personelu zakładu.

Rozporządzenie powinno wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Projekt rozporządzenia (pobierz)
Uzasadnienie (pobierz)

Oprac. Jotka

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również