Laserem będą przygotowywali do pracy

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie nieustannie podejmuje działania zmierzające do uatrakcyjnienia, w wielu obszarach, swojej oferty. Warsztat pracuje głównie na wzmacnianiu zasobów swoich uczestników prowadząc ich do nabycia cech i umiejętności niezbędnych do pojęcia i utrzymania pracy.

Jedną z form rozwoju jest pracownia obróbki laserowej, która została uroczyście otwarta przez Dorotę Krakowską zastępcę prezydenta Tarnowa w asyście Tomasza E. Wardzały kierownika Warsztatu i Dawida Niecia przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczestników WTZJP2 oraz Krzysztofa Kozłowskiego terapeutę tej pracowni.

Dawid Nieć witając panią prezydent wyraził radość z jej wizyty w Warsztacie. – Cieszę się z realizacji naszych planów i wspólnego z panią prezydent uruchomienia takiej nowoczesnej pracowni, czekamy na szkolenia i możliwość obsługi komputera i lasera – powiedział.

Kierownictwo Warsztatu nieustanne analizuje zmiany zachodzące na rynku. Tomasz E. Wardzała zwrócił uwagę: – Jednym z wymogów pracy Warsztatu jest ciągłe dostosowywanie form zajęć do potrzeb i możliwości uczestników, do zmian w technice i technologii, do rynku dóbr i usług. Dlatego Warsztat uruchomił nową pracownię obróbki laserowej i wyposażył ją w nowoczesny sprzęt: ploter laserowy CO2, komputer, tablet graficzny i inne narzędzia.
Kierownik jest przekonany, że nowa forma działalności zapewni uczestnikom nabycie umiejętności, które wpłyną na ich wyższą samoocenę, wykorzystają je na rynku pracy, a Warsztatowi przyniesienie przychód ze sprzedaży towarów i świadczonych usług.

Otwierając pracownię prezydent Dorota Krakowska p wyraziła nadzieję, że pracownia obróbki laserowej da osobom z niepełną sprawnością możliwość rozwoju poprzez konkretne działanie. Dodała, że prowadzone zajęcia powinny mieć na celu wypracowanie miedzy innymi systematyczności i dokładności wykonywania prac, które są niezbędnymi cechami pracownika. Prezydent podziękowała za ciągły rozwój i unowocześnianie Warsztatu, za jego obecność w mieście i za efektywnie prowadzoną rehabilitację społeczną i zawodową.

– Podstawowym procesem w pracowni jest wycinanie różnorodnych kształtów lub grawerowanie przy użyciu plotera laserowego – mówił Krzysztof Kozłowski opisując realizację misji pracowni. – W takcie zajęć wykonywane są wyroby gotowe lub podzespoły i części wykorzystywane w innych technikach zdobniczych. Poszczególne etapy pracy, poprzez projektowanie, obróbkę laserową i montaż, stanowią formę terapii i dostosowane są do indywidualnych możliwości uczestnika. Gotowe wyroby będą rozprowadzane w ramach kiermaszy okolicznościowych lub na indywidualne zamówienia.

Warsztat zaprasza na zakupy powstałych, nie tylko w pracowni obróbki laserowej, prac i usług. Przychód z ich sprzedaży w całości przeznaczany jest przez uczestników na cele związane z rehabilitacją społeczną, treningami oraz z rekreacją i wypoczynkiem.

Pracownia obróbki laserowej jest 11. pracownią w Warsztacie. Wcześniej funkcjonowały już pracownie: gospodarstwa domowego, rehabilitacji układu ruchu, form użytkowych i poligrafii, rękodzieła artystycznego, drewna i metalu, biżuterii artystycznej, podtrzymywania umiejętności edukacyjnych, kartek okolicznościowych, upominków artystycznych, terapii psychologicznej.

Na ten rok Warsztat ma w planach otwarcie jeszcze jednaj pracowni – ceramicznej, a Fundacja zamierza zakupić samochód dostosowany do przewozu osób z niepełną sprawnością.

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, aby osoby niepełnosprawne łatwiej znajdowały pracę, która będzie dawała im możliwości godnego życia.

Naszą misję realizujemy poprzez przygotowywanie osób niepełnosprawnych do roli pracownika. Zdobywają oni wiedzę i umiejętności, nabywają kompetencje oraz kształtują swoją postawę do pracy. Aby osiągnąć nasz cel prowadzimy różnorodne działania dostosowane do potrzeb podopiecznych; od nauki prostych czynności do skomplikowanych procesów. Nasi uczestnicy biorą udział w kursach zawodowych, zdobywają ustawowe uprawnienia do wykonywania niektórych zawodów. W procesie osiągania celu istotna jest dla nas współpraca z rodzicami uczestników.

Działamy od 13-tu lat. Naszym wsparciem obejmujemy 45 osób rocznie. Spośród naszych podopiecznych nie mniej niż dwie osoby w roku podejmują i utrzymują zatrudnienie.

Więcej na: www.wtzjp2.pl

Zobacz galerię…

Info i fot. WTZ im. Jana Pawła II w Tarnowie

Data publikacji: 17.07.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również