Miejsca sprzyjające rewitalizacji społecznej powstają w Łodzi

W Łodzi realizowany jest program rewitalizacji społecznej, w ramach którego powstają centra aktywności mieszkańców, mieszkania chronione i treningowe, domy dziennego pobytu oraz biblioteki, które stają się miejscami spotkań.

Rewitalizacja obszarowa Łodzi obejmuje ponad 6 proc. całkowitej powierzchni miasta i około 22 proc. jego populacji. W podzielonym na osiem obszarów rewitalizacji centrum prowadzone są kompleksowe remonty kamienic, ulic i placów.

Już ruszył pilotażowy projekt w Domu Wielopokoleniowym przy ul. Wólczańskiej 168. W dwóch zrewitalizowanych budynkach z końca XIX w. powstało łącznie 16 lokali mieszkalnych, z czego 11 mieszkań dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcami są m.in. wychowankowie pieczy zastępczej, osoby niepełnosprawne, seniorzy. Niezbędnym warunkiem zamieszkania w domu jest możliwość samodzielnego utrzymania się i płacenia czynszu. Mieszkania przekazywane są w użytkowanie na czas nieokreślony. Głównym warunkiem do ich uzyskania było posiadanie prawa do lokalu gminnego.

Biuro ds. Rewitalizacji planuje utworzenie 64 lokali z przeznaczeniem na cele społeczne. Powstaną też domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

W ramach projektu od maja w Domu Wielopokoleniowym działa klub, który prowadzą animatorki ze Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, jest on otwarty dla lokatorów, ale także mieszkańców z okolicy. Odbywają się tam warsztaty, można zagrać w gry planszowe czy po prostu porozmawiać.

Do 2021 powstanie 8 podobnych centrów aktywności. Ich wspólnym celem będzie tworzenie więzi międzysąsiedzkich.

kat
Data publikacji: 21.08.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również