Świadomy UŚ. Autyzm

Daniel Tammet

W ramach kampanii społecznej „Świadomy UŚ. Autyzm” 3 grudnia, podczas Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, została zainaugurowana kampania społeczna: Świadomy UŚ. Autyzm. Celem działań realizowanych w ramach kampanii jest zwiększenie wiedzy członków wspólnoty Uniwersytetu o funkcjonowaniu osób z diagnozą ze spektrum autyzmu.

Aby przybliżyć rzeczywistość osób autystycznych zaproszono ekspertów i praktyków, którzy podczas webinarów i specjalistycznych konsultacji będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wystąpił już dwukrotnie Daniel Tammet – brytyjski sawant autystyczny obdarzony niezwykłymi zdolnościami arytmetycznymi i językowymi, a wystąpi jeszcze dr Magdalena Bełza-Gajdzica: pedagog specjalny, surdopedagog, doktor nauk społecznych w Instytucie Pedagogiki UŚ w Katowicach oraz Monika Kłeczek: prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi.

8 grudnia Daniel Tammet  opowiedział: O studiowaniu. Co pomaga osobom z diagnozą ukończyć edukacje akademicką?, a 15 grudnia: O karierze i rozwoju zawodowym. 5 stycznia przedstawi on temat: O relacjach osobistych i przyjaźniach.

Planowane są jeszcze spotkania 2  stycznia dr Magdaleny Bełza-Gajdzicy na temat Droga po diagnozie. Autyzm i zespół Aspergera w ujęciu rozwojowym i 26 stycznia – O dorosłości osób z autyzmem i zespołem Aspergera: studia, kariera, relacje osobiste oraz Moniki Kłeczek 19 stycznia – O teorii umysłu. Praktycznie i 2 lutego: Autyzm i zespół Aspergera. Trudne zachowania z perspektywy osoby towarzyszącej.

Dotychczasowe spotkania były tłumaczone na język polski i polski język migowy. Transmisje zostały udostępnione na kanale YouTube oraz na Facebooku Uniwersytetu Śląskiego.

Daniel Tammet to brytyjski sawant autystyczny, ponadprzeciętnie uzdolniony językowo oraz w dziedzinie arytmetyki. Posługuje się biegle aż 11 językami, m.in. angielskim, francuskim, fińskim, niemieckim, hiszpańskim, litewskim, rumuńskim, estońskim, islandzkim, walijskim i esperanto, a ponadto tworzy swój własny – Mänti, wzorowany na estońskim i fińskim. Jest również synestetą – do każdej liczby nie większej niż 10 000 przypisuje jakiś kolor, krajobraz, fakturę lub kształt, co pozwala mu zapamiętywać złożone ciągi cyfr.

Udowodnił swój talent, stając się rekordzistą Europy w recytowaniu z pamięci 22 514 cyfr liczby pi. Jest także autorem kilku książek: „Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera”, „Zanurzeni w liczbach. Jak matematyka kształtuje nasze życie” oraz „Mishenka”.

Tammet opowiedział o swojej drodze do kariery i podkreślił, że w ludziach z autyzmem nie można się skupiać na deficytach, tylko na talentach i pozwolić im rozwijać umiejętności oraz zdolności. Dzięki temu mogą oni w pełni wykorzystać swój potencjał i odrębne postrzeganie świata oraz stać się pożytecznym członkiem społeczeństwa.

Wsparcie rodziny i przyjaciół pomogło Danielowi Tammetowi osiągnąć sukcesy w dziedzinach, w których jego talenty mogły się rozwinąć. Dzięki swojej pracy i przyjaznemu otoczeniu był w stanie pracować w szkole, a nawet występować publicznie i opowiadać o swojej drodze do kariery. Kampania Świadomy UŚ. Autyzm realizowana jest w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”.

Ewa Maj, fot. MelodyNelson18, CC BY-SA / commons.wikimedia.org

Data publikacji: 17.12.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również