W Poznaniu rusza kolejna edycja programu „Niezależność na telefon”

W Poznaniu rusza 3 edycja programu „Niezależność na telefon”. Ze względu na duże zainteresowanie w poprzednich edycjach postanowiono kontynuować tej projekt. Jest on realizowanych przez Fundację Akceleracji i Inkubacji Biznesu w partnerstwie z Fundacją Sowelo na zlecenie Urzędu Miasta Poznania.

Głównym celem programu jest zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym bezpłatnych usług asystenta, który wspomoże je w wykonywaniu codziennych obowiązków, codziennie w godz. od 8.00 do 22.00. Asystenci nie świadczą usług opiekuńczych, ani specjalistycznych usług medycznych.

Bezpłatne wsparcie asystenta można zamówić dzwoniąc pod numer telefonu: 61 646 33 44 (następnie należy wybrać “0”) lub 786 819 079. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem biura Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-20.00. Zgłoszenia od osób z ograniczonymi możliwościami komunikacji werbalnej, w tym osób z dysfunkcją słuchu przyjmowane są również za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej pod numer 783 944 112 lub na adres poczty elektronicznej pk@um.poznan.pl (temat maila: asystent).

W celu zgłoszenia usługi należy podać imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z usług asystenta, adres miejsca zamieszkania klienta lub innego miejsca, w którym asystent ma rozpocząć realizację usług, preferowany termin realizacji usług, przybliżony zakres czynności, które asystent miałby wykonać w danym terminie oraz orientacyjny czas ich wykonania, a także informację o preferowanym sposobie kontaktu ze strony koordynatora usług asystenckich, wraz z numerem telefonu / adresem e-mail.

Z usług asystenta mogą skorzystać osoby, które mieszkają w Poznaniu, mają ukończone 18 lat, posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie są całkowicie ubezwłasnowolnione, mogą powiedzieć lub przekazać asystentowi, w czym ma pomóc (werbalnie, za pośrednictwem języka migowego lub w inny sposób) oraz takie, które co najmniej od roku rozliczają swój PIT w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie www.faib.pl w regulaminie projektu „Niezależność na telefon”.

tuk
Data publikacji: 04.08.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również