30-lat systemu wsparcia niepełnosprawnych

W Centrum Olimpijskim w Warszawie 22 września odbyła się gala jubileuszowa z okazji 30-lecia utworzenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wzięli w niej udział m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik i zarząd PFRON.

W związku z trzydziestoleciem prezydent RP zdecydował o przyznaniu pracownikom PFRON odznaczeń państwowych. Prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Doświadczać samorealizacji i życiowego spełnienia

Gratulacje przekazała para prezydencka: „Z okazji jubileuszu pragniemy w imieniu Polski i Polaków, a także w imieniu własnym, złożyć serdeczne gratulacje pracownikom tej zasłużonej instytucji oraz przekazać Państwu wyrazy wielkiego uznania. Składamy również podziękowanie organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami” – napisali w liście skierowanym do uczestników gali prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą. „Dziękujemy wszystkim Państwu za ogromne zaangażowanie, z jakim pełnią Państwo swoją publiczną misję, za wysiłki, dzięki którym osoby niepełnosprawne w Polsce mogą zaspokajać swoje potrzeby, odbywać rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawodową – a w efekcie doświadczać samorealizacji i życiowego spełnienia./…/

“Empatia, postawa solidarności wobec bliźniego oraz gotowość do niesienia pomocy są miarą naszego człowieczeństwa. Mamy w Polsce blisko 5 mln osób niepełnosprawnych. Liczba obywateli odznaczających się tzw. niepełnosprawnością biologiczną, czyli takich, którzy deklarują ograniczoną zdolność wykonywania codziennych życiowych czynności przekracza 7 mln. Wszyscy oni są pełnoprawnymi członkami naszej polskiej wspólnoty i zasługują na to, by mieć jak najlepsze warunki życia, możliwości leczenia i szanse rozwoju” – podkreśliła para prezydencka.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych poinformowała, że z inicjatywy  prezydenta przygotowywany jest projekt ustawy dotyczący asystencji osobistej. – Ta ustawa sprawi, że mniej będzie instytucji, a więcej człowieka w pomaganiu osobom niepełnosprawnym. To pomysł, który pozwoli osobom niepełnosprawnym żyć tam, gdzie chcą, a nie tam, gdzie dzisiaj muszą” – powiedziała. Zapowiedziała również, że projekt ustawy ws. asystencji osobistej trafi do Sejmu jeszcze w tym roku.

Rehabilitacja zawodowa, integracja społeczna i dostępność

– 30 lat temu stworzony został system wsparcia osób niepełnosprawnych, który, ze zmianami, funkcjonuje do dzisiaj. Jego istotnym, integralnym elementem jest Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, integracji społecznej oraz dostępności to kluczowe elementy misji PFRON, od lat przyświecające wszystkim jego pracownikom – powiedział prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Prezes Michałkiewicz mówił o historii PFRON, jego roli, sukcesach i wyzwaniach.
– Wczoraj razem z członkami Rady Nadzorczej przyjmowaliśmy plan działań PFRON. Pamiętam, jak plan działań Funduszu opierał się tylko na ustawie o rehabilitacji zawodowej, i dzisiaj w tym samym planie ustaw, które wymieniamy, i na których się opieramy, jest ich naprawdę dużo. Teraz to także ustawa o zapewnianiu dostępności, Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, a także Strategia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością przyjęta przez rząd w marcu tego roku – podkreślał, wskazując nowe inicjatywy podejmowane przez Fundusz.

– PFRON wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności. Uruchomił i rozwija platformy internetowe SOW oraz iPFRON+, służące sięgnięciu po wsparcie Funduszu bez wychodzenia z domu przez 24 godziny na dobę. Tworzymy Ośrodki Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą miały m.in. dostęp i możliwość testowania najnowszych rozwiązań technologicznych umożliwiających faktyczną likwidację napotykanych barier. Rozpoczęliśmy realizację nowych programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, do których należą: Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz pilotażowy program „Dostępność ponad barierami” – wymieniał  prezes.

– Fundusz przekazuje środki organizacjom pozarządowym realizującym zadania zlecone na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2015 roku przekazano kwotę 178,5 mln zł, a na rok 2021 zaplanowana ona została na poziomie 415 mln zł, co stanowi wzrost o 133 proc. Wydatki Funduszu w 2020 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wzrosły o kwotę 1,3 mld zł, co stanowi w stosunku np. do 2015 roku, wzrost o 27,71 proc. – powiedział, podkreślając, że będzie więcej WTZ i ZAZ, i więcej miejsc w nich.

– Uważamy, że wśród osób z niepełnosprawnością jest grupa osób, które nie nadają się na otwarty rynek pracy i wymagają warunków chronionych. Dlatego tak ważne są zakłady aktywności zawodowej i przygotowujące do nich warsztaty terapii zajęciowej, które wymagają dodatkowych nakładów, bo tych miejsc jest ciągle za mało. Planujemy też zwiększenie dofinansowania do uczestników ZAZ i WTZ – dodał.

– PFRON podejmuje zdecydowane działania, które w okresie pandemii szczególnie wspierają osoby niepełnosprawne na rynku pracy i pomagają im utrzymać zatrudnienie.– podsumował prezes Michałkiewicz.

Dodatkowe 800 mln zł dla PFRON

Minister Marlena Maląg, poinformowała o przekazaniu przez rząd na potrzeby osób z niepełnosprawnościami  dodatkowego 1 miliarda złotych, z czego 800 milionów trafi do PFRON jeszcze w tym roku. – To trzydziestolecie to moment na podsumowanie. Z jednej strony tego, co za nami – tych 30. lat. Z czego te ostatnie 6 lat to wyjątkowo dobry okres na podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Powstanie Funduszu Solidarnościowego, to konkretne projekty, które realizuje rząd i PFRON na rzecz konkretnego wsparcia – powiedziała minister.

– Na Radzie Ministrów została przyjęta zmiana do ustawy okołobudżetowej, która na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w przestrzeni tego roku i z realizacją w roku kolejnym przewiduje miliard złotych. Z tego 800 milionów będzie realizowane poprzez projekty PFRON, a 200 milionów poprzez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych – poinformowała Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny odczytała podczas uroczystości list od premiera Mateusza Morawieckiego. Wspólnie z  wiceministrem Wdówikiem wręczyli na ręce prezesa PFRON okolicznościowy grawerton z napisem: Składam podziękowania dla wszystkich Pracowników za lata w służbie osobom z niepełnosprawnościami i życzę nieustawania w wysiłkach zmieniania świata, tak by był dla nich jak najbardziej przyjazny.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Paweł Wdówik powiedział, że zmiany systemowe w podejściu do osób z niepełnosprawnościami nie mogą odbyć się bez istnienia takiej instytucji jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Wiele z tych rzeczy, które przez te 30 lat się wydarzyły było lepszych, innych i dawało szansę osobom z niepełnosprawnościami. PFRON był tą instytucją, dzięki której środki mogły trafiać do osób, organizacji i instytucji i zmieniać sytuację osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Gali towarzyszyła wystawa prac artystycznych „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, pochodzących z ostatniej edycji konkursu zorganizowanego przez PFRON i minispektakl krakowskiego teatru „Exit”.

Zobacz galerię…

Oprac. Ryszard Rzebko, fot. PFRON, Eliza Radzikowska-Białobrzewska / KPRP

Data publikacji: 23.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również