REHA 2021 w Poznaniu – bez barier i granic dla każdego

Przy mikrofonie Marek Kalbarczyk

Dostępność jako kluczowy element polityki równych szans i możliwości była tematem regionalnej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, zorganizowanej w Poznaniu przez Fundację „Szansa dla Niewidomych” we współpracy z Fundacją „Challenge Europe”. Konferencja odbyła się 31 sierpnia i 1 września – pierwszego dnia w Centrum Kultury Zamek, a drugiego – w Wyższej Szkole Bankowej.

W całym kraju na przełomie sierpnia i września zorganizowano łącznie 16 spotkań regionalnych, a ich zwieńczeniem jest spotkanie centralne w Warszawie, w dniach 10 – 13 września, w Centrum Nauki Kopernik oraz w Pałacu Kultury i Nauki. Przygotowano ciekawe wystąpienia i prezentacje sprzętu tyflorehabilitacyjnego.

– Nie ma dostępności bez nowoczesności – podkreślił Marek Kalbarczyk, przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji „Szansa dla Niewidomych” podczas regionalnej konferencji w stolicy Wielkopolski. – Poznańskie talenty zasługują na uznanie. Jesteście przykładem pracowitości, skrupulatności i patriotyzmu. Nowoczesność to nie tylko technologie, ale także umiejętność współpracy dla dobra i na rzecz innych. Fundacji „Szansa dla Niewidomych” udało się zbudować zespół solidny, zgrany, który przez trzy dekady intensywnie pracuje na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami wzroku. Nie wystarczy być nowoczesnym wokół siebie i dla siebie, trzeba również wywierać presję na innych, aby tę nowoczesność chcieli budować – podkreślił przewodniczący.

Dr Grzegorz Grygiel, dyrektor ROPS w Poznaniu

Dr Grzegorz Grygiel, dyrektor ROPS w Poznaniu

Wspomniane przez M. Kalbarczyka 30-lecie istnienia Fundacji było okazją do podsumowań osiągnięć w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności narządu wzroku. Na tym polu Fundacji udało się osiągnąć wiele. Między innymi zrealizowała ponad sto projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową i społeczną osób niewidomych, wydała 30 pionierskich publikacji dotyczących nowoczesnej rehabilitacji osób z dysfunkcjami wzroku, a także powzięła wiele innych ważnych inicjatyw społecznych.

Wśród prelegentów był prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa, kierownik Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który opowiedział o terapii genowej we wrodzonych dystrofiach siatkówki oraz dr Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z wystąpieniem na temat roli ROPS-u w procesie powstawania innowacji społecznych. Zofia Starikiewicz, dyrektor Centrum Kultury Zamek omówiła ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami wdrożone w tej instytucji. Do tych ułatwień zaliczają się dotykowe elementy wystawy przybliżającej historię CK Zamek oraz prezentacje z audiodeskrypcją (instytucja wyposażona jest w komplet 30 słuchawek do audioeskrypcji).

Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu „Idol” z organizatorami konferencji

Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu „Idol” z organizatorami konferencji

Wiele uwagi poświęcono wspomnianej kwestii dostępności. Dostępność nie sprowadza się wyłącznie do wdrażania udogodnień architektonicznych, czyli na przykład likwidacji progów, budowy podjazdu dla wózków itp., ale oznacza cały szereg zintensyfikowanych działań podejmowanych z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami, będącymi wynikiem różnych schorzeń zdrowotnych. Szczególnie istotne znaczenie – w dobie powszechnego użytkowania nowoczesnych technologii – ma dostępność cyfrowa. Mówił o niej Janusz Mirowski, przewodniczący Rady Patronackiej Fundacji „Szansa dla Niewidomych”.

Podczas regionalnej edycji konferencji REHA rozstrzygnięto etap wojewódzki fundacyjnego konkursu „Idol”, którego celem jest nagradzanie osób fizycznych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych oraz firm zasłużonych w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku. Nagrody – w imieniu PFRON – wręczała Anna Dzieja, przedstawicielka Oddziału Wielkopolskiego funduszu.

W kategorii idol środowiska wyróżniono Agnieszkę Sukiennik (I miejsce), Marka Suwezdę (II miejsce) i Jolantę Golańską (III miejsce). W kategorii media nagrodzono Piotra Żytnickiego, dziennikarza który opublikował tekst na temat dotkniętego hejtem „Pana Niewidomego z Poznania” oraz na temat znęcania się przez opiekunkę nad starszą i schorowaną kobietą. W kategorii urząd otwarty dla niewidomych nagrodzono Jakuba Modrzyńskiego, koordynatora dostępności Urzędu Miasta w Mosinie. W kategorii edukacja na zwycięskich miejscach uplasowały się: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (I miejsce) oraz Magdalena Ciesielska i Maria Kaliszan-Kaźmierczak, nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (II miejsce). W kategorii instytucja zwyciężyło Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (I miejsce) oraz Centrum Kultury Zamek (II miejsce).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i Jan Grabkowski, starosta poznański.

Tegoroczna edycja wielkiego spotkania niewidomych, słabowidzących i ich bliskich, bo tak brzmi pełny tytuł wydarzenia, na szczeblu centralnym objęta została patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków PFRON.

Tekst i fot. Karolina Anna Kasprzak

Data publikacji: 10.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również