7 miliardów złotych na politykę społeczną

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska podpisała 9 stycznia porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej powierzające MRiPS funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Efektem będzie wzmocnienie finansowe działań koordynowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w perspektywie 2021-2027 opiewa na kwotę blisko 5 mld euro. Największa alokacja – 1,62 mld euro – przypadła Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

– We współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wynegocjowaliśmy ponad 7 miliardów złotych na działania związane z szeroko pojętą polityką społeczną i wsparciem rodziny. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozwolą między innymi poprawić jakość życia najbardziej potrzebujących grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z małymi dziećmi.  Dzięki flagowemu projektowi Maluch+ powstanie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, zarówno w żłobkach, klubach dziecięcych, jak i u dziennych opiekunów – powiedziała wiceminister Anita Czerwińska podczas uroczystego podpisania porozumień.

Deinstytucjonalizacja
Dzięki środkom z EFS+ wzmocnimy również obszar związany z pomocą społeczną, w tym procesy dotyczące deinstytucjonalizacji usług społecznych, poprzez podnoszenie kompetencji pracowników instytucji pomocy społecznej na poziomie regionu, jak również podejmowanie działań związanych z promocją zawodów pomocowych, tak ważnych z punktu widzenia samych pracowników socjalnych, jak i odbiorców tego wsparcia.

Dostępność
Zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami ma znaczenie dla gospodarki i dla nich samych – pomoże w budowie relacji społecznych i zapobiegnie izolacji. Na dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami otrzymaliśmy blisko 2 mld zł.

Ekonomia społeczna
Priorytetowo traktowanym obszarem są projekty koordynacyjne Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które pozwolą na usprawnienie koordynacji polityki społecznej w obszarze włączenia społecznego i ekonomii społecznej pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym. Dzięki dodatkowym środkom finansowym zwiększy się dostępność do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Więcej żłobków
Dostęp do miejsc opieki w dużym stopniu warunkuje aktywność zawodową kobiet. Może też przyczynić się do dłuższej aktywności zawodowej kobiet 50+, które podejmując się opieki nad wnukami rezygnują z pracy. Dlatego ponad połowa alokacji, którą dysponuje MRiPS (tj. ok. 3,7 mld zł) zostanie przeznaczona na poprawę dostępu do miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Info: MRiPS, oprac. rhr/, fot. MFiPR

Data publikacji: 10.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również