80,4 mln zł na tworzenie Centrów opiekuńczo-mieszkalnych

Centra opiekuńczo-mieszkalne to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnioną codzienną opiekę, a także możliwość samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. W ramach ogłoszonego w maju br. naboru zaakceptowano 29 wniosków na utworzenie nowych centrów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na realizację zadań w latach 2021-2024 (w wraz z kosztami ich obsługi) wynosi 80,4 mln zł.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obok różnego rodzaju codziennego wsparcia powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

– Taki wspólny pobyt osób z niepełnosprawnościami, uczestników w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym, ma wpływać pozytywnie na procesy nawiązywania relacji, uspołecznienia, a także pozwolić tym osobom podejmować aktywności na miarę swoich możliwości – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, drugi – dofinansowanie funkcjonowania ośrodka. W latach 2021-2024 budżet programu będzie wynosił łącznie 300 mln zł. Środki te pochodzić będą z Funduszu Solidarnościowego.

– W ramach ogłoszonego w maju br. naboru zaakceptowaliśmy 29 wniosków na utworzenie nowych Centrów opiekuńczo-mieszkalnych oraz 1 wniosek o dofinansowanie funkcjonowania ośrodka. To odpowiednio 79,5 mln zł oraz 141,5 tys. zł. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na realizację zadań w obu modułach (w latach 2021-2024) wraz z kosztami ich obsługi wynosi 80,4 mln zł – informuje wiceminister rodziny oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Jak było do tej pory?

Od uruchomienia programu resortowego „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w sierpniu 2019 r. do maja 2021 r. zatwierdzono 39 wniosków samorządów na realizację Programu, z czego 36 wniosków dotyczyło utworzenia Centrów. Kwota dofinansowania zatwierdzonych wniosków wyniosła blisko  92,5 mln zł.

Łączna liczba wszystkich wniosków na utworzenie Centrum z obu programów (opublikowanego w 2019 r. i 2021 r.) wynosi 65 wniosków.

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne

Info: MRiPS, fot. pexels.com

Data publikacji: 17.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również