Akt oskarżenia przeciwko pracownikom Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Kamieńcu

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, pracownikom Ośrodka Rehabilitacyjno – Leczniczego Psychiatrycznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu.

Wśród oskarżonych znaleźli się dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, wychowawcy oraz personel medyczny. Zarzucono im znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobami nieporadnymi ze względu na stan zdrowia, polegające na szarpaniu, wykręcaniu rąk, popychaniu, przewracaniu, uderzaniu w twarz, naśmiewaniu, używaniu obraźliwych słów oraz zamykaniu się z dziećmi w pomieszczeniach pozbawionych monitoringu. Wśród pozostałych zarzutów znalazły się te dotyczące zmuszania dzieci do określonego zachowania, pozbawiania wolności i naruszania ich nietykalności cielesnej.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w dniu 21 lipca 2021 roku   w związku z zawiadomieniem Ministerstwa Zdrowia o podejrzeniu stosowania przemocy psychicznej i fizycznej wobec małoletnich pacjentów. Z treści pisma wynikało, iż od stycznia 2021 roku na terenie Zakładu i Szkoły przyzakładowej dochodziło do zachowań przemocowych wobec małoletnich pacjentów o charakterze werbalnym, psychicznym i fizycznym. Małoletni skarżyli się na wykręcanie rąk w szkole przez dyrektora, nauczycieli oraz wychowawców w oddziale, przeklinanie, wulgarne wyzywanie przez personel wychowawczy, nasilające się, gdy dzieci ten fakt zgłaszały personelowi medycznemu. Dzieci karano zakazem wychodzenia na podwórko, nie otrzymaniem podwieczorku lub zakazem zejścia na podwieczorek, nie otrzymaniem zupy mlecznej lub dokładki posiłku, szarpaniem przez osoby dorosłe, głównie z personelu wychowawczego.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie zawiadomienia zauważalne były częste interwencje policji i Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie Zakładu. Dochodziło do skrajnych sytuacji wywożenia małoletnich pacjentów w kajdankach. Dodatkowo problemem stało się stosowanie środków przymusu bezpośredniego na zlecenie wychowawców jako kara za zachowanie, przy czym asystowali dyrektor szkoły, czy też wychowawca.

Wobec wszystkich oskarżonych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu wykonywania zawodu, odpowiednio nauczyciela, wychowawcy, pielęgniarki, ratownika medycznego.

W odrębnym postępowaniu wobec kolejnych 7 osób skierowano do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a wobec lekarza psychiatry przesłano do Sądu odrębny akt oskarżenia o przestępstwa zmuszania małoletnich do określonego zachowania tj. posłuszeństwa w trakcie wizyt oraz narażenia 26 pacjentów ośrodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w postaci nagłego zgonu sercowego poprzez zalecanie leków w dawkach przekraczających dobową dawkę, długotrwale i bez monitorowania stanu zdrowia małoletnich pokrzywdzonych.

Również wobec lekarza zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu wykonywania zawodu w zakresie specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży

Info: gov.pl/web/po-gliwice, fot. Tomasz Górny (Nemo 5576) / wikipedia.org.pl CC BY-SA 3.0

Data publikacji: 02.07.2024

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również