Bank dostępny dla osób z niepełnosprawnościami potrzebny od zaraz!

Bank dostępny dla osób z niepełnosprawnościami potrzebny od zaraz!

Ale jak go znaleźć? Skąd wiedzieć, co ma na myśli autor pisząc o banku, że „jest dostępny"? Czy oznacza to po prostu, że nie ma tam schodów, czy może jest na miejscu osoba znająca język migowy? A może bankomat dostosowany jest do potrzeb osoby niewidomej?

Jednym z pierwszych banków, który stworzył w 2010 r. kompleksowy program „Obsługa Bez Barier” jest Bank Zachodni WBK. Celem programu jest zapewnienie komfortowego korzystania z usług banku przez osoby z różnymi typami niepełnosprawności, we wszystkich kanałach obsługi – od sieci oddziałów po bankowość mobilną.

Pozostałe banki ruszyły w jego ślady, zainspirowane dodatkowo wydanymi w 2014 r. rekomendacjami Związku Banków Polskich zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki”. Dzięki temu znacznej poprawie uległa jakość obsługi tej grupy osób.
Podejmowane działania zmierzają do stopniowej likwidacji barier architektonicznych a usługi banków dostosowywane są do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Co ważne, rozwiązania te są coraz bardziej innowacyjne i coraz lepiej dopasowane do potrzeb poszczególnych grup.

Dobrym przykładem jest usługa Doradca online, za pośrednictwem której osoby niesłyszące mogą porozmawiać o produktach i usługach dostępnych w polskim języku migowym. Coraz bardziej powszechne stają się, przystosowane dla osób niewidomych i niedowidzących, specjalne „mówiące” bankomaty. Jednak wciąż brakuje jednego zunifikowanego standardu certyfikacji i oceny dostępności.

Bezcennym źródłem informacji na temat dostosowania oddziałów banków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest jedyna w Polsce, tak rozbudowana i spójna metodologicznie wyszukiwarka takich miejsc www.niepelnosprawnik.pl prowadzona przez Fundację TUS. Wyniki bardzo szczegółowych audytów obiektów, wprowadzane są do bazy, która na podstawie przyjętych założeń, przyznaje odpowiednie piktogramy. Są one bardzo szczegółowo opisane, dzięki czemu użytkownik wie z czym się spotka na miejscu.

Podczas audytów badana jest dostępność nie tylko dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale też udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących oraz osób głuchych i niedosłyszących. Rekordzistą wśród banków, które zamieściły najwięcej swoich oddziałów oraz bankomatów w wyszukiwarce jest Bank Zachodni WBK. Gratulujemy!

Zmiany w kierunku dostępności palcówek banków idą w dobrą stronę, oby w ślad za tym poszło również upowszechnienie informacji o ich dostępności.

Fundacja TUS

Data publikacji: 09.03.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również