Benefis Zofii Książek-Bregułowej

W auli Domu Kultury „Koszutka" w Katowicach, we wtorek 16 marca, odbył się pod patronatem Piotra Uszoka, prezydenta Katowic, benefis Zofii Książek-Bregułowej, niewidomej aktorki i poetki, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która obchodziła 90 rocznicę urodzin i 60-lecie pracy artystycznej.

Jubilatce towarzyszył przy fortepianie wirtuoz Antoni Brożek z muzyką Fryderyka Chopina.
W złotej sukni, czarno-złotym błyszczącym szalu, wysmukła, wyprostowana z dumnie podniesioną głową, jaśniała na scenie piękna kobieta i nieprzeciętna aktorka, skupiająca na sobie uwagę bardzo licznej publiczności od pierwszych sekund występu. Brawurowym wykonaniem wierszy poetów poległych w Powstaniu Warszawskim złożyła im hołd jako żołnierz powstańczej Warszawy i jako prawdziwie wielka artystka i poetka. Jej własne bowiem wiersze zaprezentowali młodzi wykonawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. Dyrektor Ośrodka Violetta Trzcina odczytała uroczysty Akt Porozumienia, na mocy którego Ośrodkowi nadane zostanie imię Patrona: Zofii Książek-Bregułowej.
Prowadzący uroczystość Jerzy Kuczera, przewodniczący Śląskiego Oddziału Związku Artystów Scen Polskich odczytał listy gratulacyjne m.in. od Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego, wojewodów śląskiego i świętokrzyskiego Zygmunta Łukaszczyka i Bożentyny Pałki-Koruby oraz wielu znakomitości i luminarzy kultury regionu śląskiego i nie tylko, a także przyjaciół i kombatantów – dawnych towarzyszy broni Jubilatki.
Odczytano również adres gratulacyjny od posłanki Marii Nowak.
Osobiście z pięknymi słowami podziwu, uznania i podziękowania za tak piękny dla nas wszystkich wzór twórczego, kreatywnego życia zwrócił się do Niej wyraźnie wzruszony poseł Marek Plura. Jak nikt inny potrafił wyrazić uczucia i emocje towarzyszące wszystkim obecnym.
Iwona Matuszewska, w imieniu wicemarszałek Senatu RP senator Krystyny Bochenek obdarowała Jubilatkę pięknym słowem i pięknym szalem do Jej imponującej szalowej kolekcji…

W bardzo ciepłych, niezwykle pięknych i serdecznych słowach – także osobiście – zwróciły się do Jubilatki Beata Sytniewska naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice, reprezentująca również prezydenta Piotra Uszoka oraz Krystyna Szaraniec, dyrektor Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego.
Dobre, ciepłe słowa wsparcia duchowego w imieniu księdza prałata dr. Andrzeja Suchonia przekazał ks. Grzegorz Mieciński. Wyrazy uznania i gratulacje przekazała Anna Trepka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, a w imieniu Jerzego Forajtera, przewodniczącego Rady Miasta Katowice – Michał Jędrzejek. Antoni Brożek zaś – gdy już odszedł od fortepianu – uściskał Panią Zofię i obsypał kwiatami w imieniu własnym i Grażyny Szymborskiej, dyrektor Filharomonii Śląskiej.
Trzeba przyznać, że „wielcy nieobecni” przysłali życzenia nie tylko listownie, ale także poprzez godnych swoich reprezentantów. Fakt licznej obecności tychże należy odnotować z przyjemnością i prawdziwą satysfakcją.
Gorące życzenia i gratulacje płynące z Warszawy, podpisane przez Annę Woźniak-Szymańską, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych i Małgorzatę Pacholec – sekretarz generalną Związku oraz słowa najwyższego szacunku Jana Kwietnia, dyrektora Śląskiego Oddziału PZN, przekazane przez Jerzego Janasa, skarbnika Zarządu Głównego PZN były świadectwem dumy i najwyższego uznania całego środowiska niewidomych.
Hołd wielkiej Artystce, złożyła również Magdalena Kruk-Kuchcińska reprezentująca Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
Jubileuszowi towarzyszył fragment wystawy poświęconej Jubilatce, przygotowanej właśnie przez to Muzeum i pokaz filmu o Niej w reżyserii i według scenariusza Alicji Schatton oraz promocja nowego tomiku monograficznego: Prawo do sceny. Moje losy („Ina-Press” 2010) autorstwa Zofii Książek-Bregułowej.
Obok Urzędu Miasta Katowice, który jest głównym sprawcą finansowym organizatorami Jubileuszu byli: Związek Artystów Scen Polskich Oddział Katowice, Dom Kultury „Koszutka”, Agencja Wydawnicza Ina-Press oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, a twórcą scenariusza była Barbara Surman.
W ten piękny przedwiosenny wieczór popłynęła ku Warszawie prawdziwie pozytywna energia ze Śląska. Bohaterka uroczystości to prawdziwa „arka przymierza między dawnymi i młodszymi laty”, prawdziwa świątynia i skarb narodowy. I słowa te – zapożyczone od wieszcza Adama – nie są w żadnym razie egzaltowane, a jedynie są stwierdzeniem faktu – to właśnie tutaj, na Śląsku żyje, tworzy i emanuje na nas wszystkich Artystka niezwykła, osobowość jedyna i niepowtarzalna.
Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko

PS. Zarząd Oddziału Województwa Śląskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej obdarował Jubilatkę Medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu dla Kultury Teatralnej”. 2 kwietnia odbędzie się kolejna niezwykła uroczystość nadania przez ZASP Zofii Książek-Bregułowej tytułu Honorowego Członka Związku Artystów Scen Polskich.

Zobacz galerię…

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również