„Bon senioralny” nadchodzi

Minister Marzena Okła-Drewnowicz

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała na briefingu prasowym 21 marca, że prace nad tzw. bonem senioralnym są już bardzo zaawansowane, szacuje, że będzie mogło z niego korzystać ponad pół miliona osób.

– To świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora – powiedziała.

Jego wysokość nie ma być wyższa niz połowa minimalnej płcy, czyli 2150 zł, a bedą je otrzymywać dzieci osób w wieku 75+, z przeznaczeniem na podstawową opiekę nad seniorem – czynności higieniczno-pielęgnacyjne, sprzątanie, zakupy, sporządzanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu i inne – wyjaśnia min. Oka-Drewnowicz.

Dodała, że kwota świadczenia może być niższa w zależności od tego, ile godzin usługi wsparcia dana osoba będzie potrzebowała.

Organizacją usług wsparcia ma się zająć samorząd gminny

Minister ds. polityki senioralnej oceniła, że do obsługiwania bonu seniora brakuje „na starcie” 90 tys. ludzi, którzy będą się mogli opiekować wymagającymi wsparcia seniorami.

– Dlatego będziemy uruchamiać szkolenia z tego zakresu. Podkreśliła, że jeden opiekun może się zajmować 2-3 osobami, co sprawi, że jego zarobki będą atrakcyjne.

Minister ds. polityki senioralnej zachęcała do przystąpienia to tego programu – w charakterze opiekunów – seniorów, którzy są aktywni, sprawni, są w stanie pomóc innym.

– Opieka nad innym seniorem może być formą dorobienia do emerytury. Nie trzeba będzie się angażować w pracę na cały etat, można to będzie robić w takiej liczbie godzin, jaką się będzie w stanie wykonać – powiedziała Okła-Drewnowicz i zachęcała seniorów do uczestnictwa w przygotowywanych szkoleniach.

By otrzymać to świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe, które ma wynieść 5 tys. zł, i wystąpić ze stosownym wnioskiem.

W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Przewidziano szerokie konsultacje publiczne tego projektu.

100 dni minister ds. polityki senioralnej
Oprócz prac nad tzw. bonem senioralnym minister Marzena Okła-Drewnowicz w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania podjęła szereg innych działań:
• zainicjowała powołanie międzyresortowego zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi,
• dokonała przeglądu działań wszystkich ministerstw na rzecz osób starszych,
• powołała Radę ds. Polityki Senioralnej (ciało doradczo-inicjatywne wyłonione w ramach otwartego naboru),
• podjęła prace przygotowawcze w zakresie projektów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijających solidarność międzypokoleniową.

Minister we współpracy z MSWiA opracowuje także zmiany prawne pozwalające na wydłużenie terminu ważności dowodów osobistych osób starszych.

Przygotowuje też urząd do przejęcia koordynacji dwóch programów senioralnych: Aktywni Plus i Senior Plus, które obecnie realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytetem w tym obszarze będzie wdrożenie zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

Oprac. rhr/, fot. z profilu M. Okły-Drewnowicz

Data publikacji: 22.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również