Cel – likwidacja barier i dyskryminacji

Unia Europejska ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Tym samym jest pierwszą organizacją międzynarodową, która stała się formalną stroną konwencji. Traktakt został podpisany przez wszystkie państwa członkowskie i ratyfikowany przez 16 z nich.

Konwencja zobowiązuje strony do stworzenia warunków, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z przysługujących im praw. Unia Europejska jest zobowiązana do zapewnienia zgodności prawodawstwa, programów i strategii dotyczących osób niepełnosprawnych z postanowieniami konwencji w obszarach dotyczących edukacji, zatrudnienia, transportu, infrastruktury, poprawy uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również