Cel: ułatwić łączenie pracy z opieką nad dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi

Cel: ułatwić łączenie pracy z opieką nad dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi

- Chcemy ułatwić łączenie opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami z życiem zawodowym, dlatego dzisiaj na Komitecie Społecznym Rady Ministrów omawiamy propozycje nowych rozwiązań w rządowym programie Za życiem - powiedziała 28 lutego wicepremier Beata Szydło, która kieruje jego pracami.

– Rodziny wspieramy kompleksowo, z myślą o różnych pokoleniach Polaków. Chcemy ułatwić łączenie opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami z życiem zawodowym, dlatego dzisiaj na Komitecie Społecznym Rady Ministrów omawiamy propozycje nowych rozwiązań w rządowym programie Za Życiem” – powiedziała wicepremier Beata Szydło, cytowana w komunikacie CIR opublikowanym po posiedzeniu KSRM.

Na program „Za życiem” składa się szereg aktów prawnych i kompleksowych rozwiązań, które mają wspierać rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością. KSRM pozytywnie zaopiniował kierunkowe założenia proponowanych zmian w programie. Wśród propozycji nowych rozwiązań, które przedstawił wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz, znajdują się m.in. dodatkowe dwa dni zwolnienia od pracy dla każdego pracującego rodzica dziecka niepełnosprawnego.

„Na każde dziecko niepełnosprawne przyznane zostaną dodatkowe 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy dla każdego z pracujących rodziców. Przy tym zachowane zostanie prawo do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Na przykład, w przypadku wychowywania jednego dziecka zdrowego i jednego niepełnosprawnego wymiar zwolnienia wynosiłby 6 dni – 2 dni zwolnienia na zdrowe dziecko i po 2 dni na dziecko niepełnosprawne dla każdego z pracujących rodziców. Ponadto, umożliwione zostanie korzystanie ze zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego dziecko niepełnosprawne – do 18. roku życia, albo bez ograniczeń wiekowych” – podało CIR w komunikacie.

Zaproponowano ponadto, by każdy z pracujących rodziców mógł realizować uprawnienia rodzicielskie poprzez korzystanie z: zakazu wykonywania przez pracownika (bez jego zgody) pracy powyżej 8 godzin na dobę, jeżeli opiekuje się dzieckiem do 4. roku życia, zakazu zatrudniania pracownika, bez jego zgody, w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz z zakazu delegowania poza stałe miejsce pracy, gdy dana osoba wychowuje dziecko do 4. roku życia, obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego.

Kolejna z propozycji dotyczy uelastycznienia czasu pracy dla małżonka osoby niepełnosprawnej.
„Osoba pracująca, która jest małżonkiem osoby niepełnosprawnej, będzie miała prawo do skorzystania z: indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy, lub wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz wykonywania pracy w formie telepracy” – poinformowano. Pracodawca mógłby odmówić uwzględnienia takiego wniosku, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez daną osobę.

Jak podkreślono, „zmiany w programie wsparcia dla rodzin Za życiem są efektem dialogu z osobami z niepełnosprawnościami, a także z rodzinami wychowującymi niepełnosprawne dzieci”.

Podczas posiedzenia KSRM zapoznał się też z informacją o skutkach przywrócenia wcześniejszego wieku emerytalnego.

pr
Data publikacji: 28.02.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również