Centra opiekuńczo-mieszkalne dla niepełnosprawnych powstaną na Mazowszu

Wicewojewoda mazowiecki podpisał 17 lutego trzy umowy z przedstawicielami powiatów mławskiego i lipskiego oraz gminy Zaręby Kościelne na funkcjonowanie centrów opiekuńczo-mieszkalnych w 2023 roku. Znajdzie w nich opiekę 66 osób z niepełnosprawnościami.

Łącznie umowy opiewają na kwotę ponad 3,2 mln zł. Dzięki nim centra opiekuńczo-mieszkalne mają pomóc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie mieszkania lub w formie pobytu dziennego.

„Dla samorządów, ale także dla władz centralnych, oprócz inwestowania w drogi czy w szeroko rozumianą infrastrukturę lokalną, jednym z kluczowych zadań powinno być wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami” – powiedział podczas uroczystości wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Dodał, że centra opiekuńczo-mieszkalne to program, dzięki któremu taka pomoc jest realna: „to niezwykle ważne, żeby budować takie miejsca, które pozwolą na dobrą opiekę potrzebującym oraz ich rodzinom”.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi dla osób ze stosownymi orzeczeniami niepełnosprawności. W celu utworzenia centrów jednostki samorządowe mogą zawierać między sobą porozumienia.

Na utworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych, ich budowę i wyposażenie, wicewojewoda podpisał umowy z miastem Przasnysz oraz gminą Skórzec na łączną kwotę ponad 6,4 mln zł. Gdy powstaną, znajdzie w nich opiekę odpowiednio 20 i 14 osób. (PAP)

Luiza Łuniewska, fot. freepik.com

Data publikacji: 18.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również