Choinkowy łańcuch solidarności z osobami z niepełnosprawnością

Rzecznik Praw Obywatelskich zainaugurowała prace Koalicji „Sprawna Demokrajca", aby zjednoczyć działania wszystkich tych, którzy pragną działać na rzecz równych szans obywateli i prawdziwie demokratycznego państwa.W tym celu zaprosiliśmy do współpracy organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze, samorządowców, media oraz każdą osobę i instytucję, która chciała wesprzeć rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Koalicja przeprowadziła z sukcesem kampanię „Wybory dla wszystkich” na rzecz zrównania szans w dostępie do wyborów.

Jednak nie tylko w dostępie do lokali wyborczych osoby starsze bądź z niepełnosprawnością napotykają różnorodne bariery.

Dlatego rozpoczynamy kolejną akcję społeczną, która pokaże solidarność w działaniu na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji. W tym celu chcemy Państwa zaprosić do przygotowania „choinkowego łańcucha solidarności” z osobami z niepełnosprawnością. Łańcuch ma być symbolem łączności i wspólnego celu w działaniu na rzecz przełamywania obecnych barier zarówno architektonicznych jak i barier w myśleniu i postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami.

Łańcuch może mieć dowolną formę. Będziemy go łączyć z innymi otrzymanymi z całej Polski fragmentami. Liczymy, że rozmiarem tego łańcucha pokażemy jak wielkie grono ludzi chce żyć w państwie prawdziwie demokratycznym, przyjaznym dla wszystkich osób.

Nasz wspólny łańcuch zostanie zaprezentowany podczas jarmarku świątecznego we Wrocławiu w dniu (3 lub 4 grudnia).

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do akcji!

Prosimy o informacje na łańcuchach dotyczące osób, które go wykonały.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prosimy o przesyłanie łańcuchów do dnia 28 listopada br. na adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Jeśli nie możecie Państwo przesłać – prosimy o telefon pod numer (22) 551 79 47. Odbierzemy od Państwa przesyłkę.

Z poważaniem
Grupa Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również