Co w prawie piszczało w 2017 roku

Co w prawie piszczało w 2017 roku

Krótką ocenę najważniejszych wydarzeń mijającego 2017 roku należy rozpocząć od przyjęcia 20 grudnia 2016 roku przez Radę Ministrów uchwały ws. przyjęcia programu "Za życiem". Rodziny w jego ramach będą mogły liczyć m.in. na 120 godzin rocznie tzw. opieki wytchnieniowej, preferencje w programie "Mieszkanie plus", łatwiejszy dostęp do rehabilitacji.

Od 2 stycznia można było składać wnioski o jednorazowe świadczenie przysługujące na jej podstawie; chodzi o 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.

Konsultacje prowadzone w związku z tym programem to był cykl szesnastu spotkań regionalnych, dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, a także trzydziestu dwóch spotkań ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Rozwiązania proponowane w projekcie mają wesprzeć osoby niepełnosprawne i ich rodziny, mają m.in. zostać wprowadzone rozwiązania pozwalające łączyć pracę zawodową z opieką nad osobą niepełnosprawną, zmiany w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej, które będą stanowiły większe wsparcie dla ich byłych uczestników, którzy opuścili te placówki w celu podjęcia zatrudnienia. Nowe regulacje wydłużałyby także okres zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Druga ważna dla środowiska sprawa to rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Przewiduje on m.in. nowe formy wsparcia byłych uczestników WTZ, możliwość elastycznego czasu pracy i telepracy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz doprecyzowanie – co nie oznacza ułatwienie – przepisów dotyczących pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.
Jednak ci pracodawcy od wielu lat zwracają uwagę na bardzo słabą jakość i niespójność prawa dotyczącego zatrudniania osób z niepełnosprawnością i problemów z jego interpretacją przez urzędników. Nie zapowiada się na zwiększenie rekompensat na zatrudnianie tych pracowników, mimo że – na skutek corocznego wzrostu płacy minimalnej – koszty ich zatrudnienia stale rosną, co radykalnie zmniejsza konkurencyjność zatrudniających ich przedsiębiorców.

Zdaniem pracodawców proponowana nowela pozostawia skomplikowane przepisy i możliwość ich różnej interpretacji przez urzędników, projekt nie robi kroku do przodu. Pilnych zmian wymaga orzecznictwo dotyczące osób z niepełnosprawnością. Ponadto kontrole i ich liczba sprawiają dużą uciążliwość dla pracodawców.

I sprawa ostatnia. Komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, na trwającym ponad 11 godzin posiedzeniu, 1 grudnia przegłosowała likwidację głosowania korespondencyjnego – wbrew głosom posłów opozycji, rzecznika praw obywatelskich i przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością.

Spotkało się to ze sprzeciwem wielu osób z niepełnosprawnością. Gorąco przeciwko temu protestowali m.in. politycy z niepełnosprawnością – poseł Sławomir Piechota, senator Jan Filip Libicki i europoseł Marek Plura.
Pozostała pewna nadzieja na zmiany wniesione przez Senat, bowiem 21 grudnia przyjął on nowelę Kodeksu wyborczego autorstwa PiS wprowadzając poprawki, z których jedna umożliwia głosowanie korespondencyjne, ale tylko osobom z niepełnosprawnością.

Ryszard Rzebko
Data publikacji: 22.12.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również