Co ze świadczeniem wpierającym – RPO pyta MRiPS

Wciąż nie wiadomo, jakie będą zasady udzielania od 1 stycznia 2024 r. świadczenia wpierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk występuje w tej sprawie do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. 

Rzecznik wykonuje m.in. zadania organu monitorującego wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W związku z tym przedmiotem jego szczególnej uwagi jest sytuacja tych osób.

Media poinformowały o przedłużających się pracach nad projektem rozporządzenia regulującego szczegóły ustalania wsparcia osób z niepełnosprawnością, przewidzianego w ustawie z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym. Materia regulowana rozporządzeniem w istotny sposób wpłynie na możliwość jego uzyskania.

RPO prosi o poinformowanie o aktualnym etapie prac nad realizacją upoważnienia ustawowego określnego w art. 6b ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także kierunku projektowanych rozwiązań.

Ponadto pyta, czy w harmonogramie prac legislacyjnych uwzględniono aktywny udział osób z różnymi niepełnosprawnościami i działających na ich rzecz osób lub organizacji społecznych oraz czy zapewniono odpowiedni czas na konsultacje społeczne.

Na konieczność włączania osób zainteresowanych w prace nad regulacjami dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami wprost wskazuje art. 4 pkt 3 Konwencji. Wysłuchanie postulatów tych osób i środowiska działającego na ich rzecz pozwala na wypracowanie rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami potencjalnych odbiorców.

Info: RPO, fot. freepik.com

Data publikacji: 07.09.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również