Codzienność polskich seniorów

23 listopada w Łodzi odbyła się konferencja „Tak może wyglądać również Twoja przyszłość. Codzienność polskich seniorów”, dotyczącą drugiej edycji publikacji Raportu SeniorApp „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce”.

Publikacja ma wyznaczyć główne obszary niespełnionych oczekiwań osób starszych i uwrażliwić społeczeństwo na problemy potrzebujących, wskazując możliwe działania, mające na celu poprawę jakości życia seniorów.

Konferencji towarzyszyła debata pod hasłem „Problemy finansowe, brak czasu ze strony bliskich, samotność – analiza przyczyn i próba odnalezienia rozwiązań problemów seniorów”.

Według spisu powszechnego, w Polsce żyje blisko 9,8 mln osób powyżej 60. roku życia (ponad 4 mln mężczyzn i 5,7 mln kobiet).

Podsumowując konferencję można stwierdzić, że 61 proc. seniorów ocenia, że potrzebuje wsparcia w zakresie opieki zdrowotnej. Co czwarty potrzebujący z tej grupy nie otrzymuje żadnego wsparcia. Osoby te zmagają się też z coraz większymi problemami finansowymi.

Pomoc, której potrzebują seniorzy – podobnie jak ta grupa społeczna – jest zróżnicowana. Wśród najczęściej wymienianych i oczekiwanych form wsparcia znajdują się: zdrowotne, tj. opieka lekarska, rehabilitacyjna, pielęgnacyjna, życiowe i finansowe. Co czwarta osoba deklaruje, że nie potrzebuje żadnej pomocy. Coraz częściej zmorą starszych staje się samotność. Brak zaspokojenia potrzeby bliskości deklaruje już 6 proc. pytanych.

Okres pandemii, wojny i inflacji obniżył bezpieczeństwo finansowe seniorów. Ponadto blisko połowa opiekunów zadeklarowała pogorszenie swojej sytuacji materialnej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spośród osób, które potrzebują wsparcia, niespełna połowa przyznaje, że je otrzymuje. Z wieloletnich obserwacji i doświadczeń́ oraz panujących trendów demograficznych można wywnioskować́, iż społeczeństwo w Polsce starzeje się w zastraszającym tempie.

Ważne jest skupienie uwagi decydentów na organizacji sprawnej i skutecznej pomocy w ochronie zdrowia i poświęcenie większych nakładów finansowych na system opieki dla seniorów.

Wiele problemów osób starszych potrzebuje rozwiązań́ systemowych, podjęcia odpowiednich kroków mających wpływ na kształt polityki senioralnej. Niezależnie jednak od tego, czy chcemy działać́ systemowo, czy indywidualnie, pierwszym krokiem zawsze powinno być́ wsłuchanie się w realne potrzeby seniorów i ich zrozumienie.

W badaniu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce” wzięło udział 1384 seniorów i 898 opiekunów, tzn. osób, które pozostają aktywne zawodowo i pomagają potrzebującym w sprawach życia codziennego lub taką pomoc chciałyby zaoferować swojej rodzinie, czy ludziom z najbliższego otoczenia.

Ewa Maj

Data publikacji: 24.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również