Czy architektura może zmienić świat?

Czy architektura może zmienić świat?

Pod auspicjami Jego Ekscelencji Hansa Michaela Kofoed-Hansena, ambasadora Danii w Polsce, od 20 kwietnia 2010 r. odbywa się wystawa duńskiej architektury zatytułowana Budowanie Społeczności o Zrównoważonym Rozwoju, na której zaprezentowano projekty i rozwiązania 29 architektów i firm inżynierskich najbardziej zaangażowanych w projekty mające na celu poprawę życia milionów ludzi.

Wystawa pokazuje przykłady rozwiązań architektonicznych w projektowaniu krajobrazu miejskiego i budynków, zgodnych z proponowaną przez Duńczyków wizją godnej opieki społecznej, nowoczesnego stylu życia i efektywności energetycznej.

Rozwiązania budynków użyteczności publicznej cechują się przestronnymi i bez barier powierzchniami, które odpowiadają pięciu obszarom w projektowaniu: mieszkanie, praca, wiedza, społeczeństwo i kultura. W każdym obszarze brane są pod uwagę elementy, które łączą się ze sobą stawiając jednostkę ludzką w centrum.

Dzisiejsi architekci stawiają sobie poważniejsze zadania niż budownictwo w sensie fizycznym. Ich praca ma szeroki i całościowy zakres, dąży nie tylko do zrozumienia budownictwa, ale także do stworzenia interakcji między użytkownikami a naturą, ekologią, przeszłością i przyszłością. Przede wszystkim dąży do poprawy warunków życia ludzkiego w jego wszystkich możliwych fazach i etapach.

W przypadku osób niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę szczególnie niepełnosprawność ruchową, rozwiązania budynków proponują swobodę w korzystaniu z ich przeznaczenia.

Wystawa została już zaprezentowana w Berlinie, Sztokholmie, Kopenhadze, Abu Dhabi. W Warszawie gości w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

olgierd

Olgierd Dziekoński Ministerstwo Infrastruktury,
Hans Michael Kofoed-Hansen ambasador Danii w Polsce,
Jerzy Grochulski prezes SARP

projekt1 projekt2

Projekty

Tekst i fot.: Dariusz Opioła

Dobrym uzupełnieniem tej informacji jest zamieszczony powyżej tekst dotyczący strategii projektowania uniwersalnego z powodzeniem wdrażanej w Norwegii. Dowodzi on, że problematyka udostępniania przestrzeni publicznej dla wszystkich członków społeczności jest dostrzegana i skutecznie realizowana we wszystkich państwach skandynawskich. Czy i kiedy doczekamy się takiego podejścia w naszym kraju?

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również