Czy będzie wsparcie dla rodzin z kilkorgiem dzieci z niepełnosprawnością?

Czy będzie wsparcie dla rodzin z kilkorgiem dzieci z niepełnosprawnością?

17 marca 2016 r. przyjęto senacki projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zakłada on, że jeśli w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością, to dwoje rodziców powinno mieć prawo do świadczeń w przypadku rezygnacji z pracy.

Jak podkreślił senator Marek Borowski sytuacja materialna, a także życiowa i społeczna rodzin, w których niepełnosprawność dotyka więcej niż jednego dziecka, jest znacznie trudniejsza, niż rodzin mających jedno dziecko niepełnosprawne. Wniósł on poprawkę, by rozszerzyć katalog osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby z bliskiej rodziny. Została ona odrzucona.

Wprawdzie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Bojanowska popiera tę inicjatywę, jednak w budżecie jest brak środków (ok. 29 mln zł ) na ten cel.

Projekt ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z listopada 2014 r., który uznał za niezgodną z konstytucją zasadę, że jedno świadczenie przysługuje na jedną rodzinę, nie przewiduje bowiem przypadku gdy rodzina ta jest w wyjątkowej sytuacji, bo opiekuje się dwójką lub większą liczbą dzieci z niepełnosprawnością.

W październiku 2014 r. Trybunał uznał również za niekonstytucyjny przepis, który uzależniał świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby z niepełnosprawnością od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność.
Projekt ustawy trafi do Sejmu.
Kat/
Data publikacji: 21.03.2016 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również