Dopłaty do prądu, niezależnie od bonu energetycznego

PFRON zamierza powiększyć swój katalog świadczeń o kolejne 100 zł dopłaty do prądu, którą otrzyma ok. 30 tys. osób, korzystających z koncentratorów tlenu przez wiele godzin w ciągu dnia, a często nawet przez całą dobę. Przewidywany budżet to 30 mln zł.

O tym, że MRPiPS planuje przekazanie 30 mln zł ze środków PFRON, tj. ok. 100 zł miesięcznie dla każdej osoby korzystającej z koncentratora tlenu poinformował w Polsat News pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń.

Te środki będą wypłacane niezależnie od bonu energetycznego. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji poinformowano, że w II poł. 2024 r. bon energetyczny ma być wypłacany jednorazowo gospodarstwom domowym i ma mieć wartość od 300 do 1200 zł. Będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. Aby go otrzymać, trzeba będzie spełniać kryterium dochodowe, będzie on przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Będzie również przyznawany po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego będzie zasilane energią elektryczną i będzie ono wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to bon będzie miał odpowiednio wyższą wartość – 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 800 zł dla gospodarstwa 2–3 osobowego, 1000 zł dla gospodarstwa 4–5 osobowego i 1200 zł dla sześcio- i więcej osobowego.

IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 02.05.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również