Dorosłe dzieci z autyzmem są… nadal dziećmi

Dorosłe dzieci z autyzmem są… nadal dziećmi

Niskofunkcjonujące dorosłe dzieci z autyzmem, także te z niepełnosprawnościami sprzężonymi wraz z niepełnosprawnością intelektualną, wymagają specyficznych form pomocy i opieki przez całe życie. Biologicznie dorosłe, mentalnie  pozostają nadal dziećmi.

W Polsce żyje ok. 30 tysięcy osób z autyzmem, które już nie mogą uczęszczać do żadnych placówek edukacyjnych, nie mogą także korzystać z pobytów w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS). Od lat ich opiekunowie zabiegają o możliwość tworzenia dla nich placówek dziennego, jak i całodobowego pobytu. W istniejącej formule ŚDS nie zapewnią im odpowiedniego, wielopłaszczyznowego wspomagania, ponadto obowiązujące rozwiązania uniemożliwiają tej grupie niepełnosprawnych uczestniczenie w tej formie pomocy.

Potrzebę deinstytucjonalizacji wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami wielokrotnie sygnalizował już wcześniej rzecznik praw obywatelskich. Część postulatów opiekunów osób niesamodzielnych, znalazła się także w programie „Za życiem”, ale nie są, jak dotąd – w opinii tych opiekunów – realizowane.

113 reprezentantów środowiska opiekunów osób niesamodzielnych wystosowało petycję z postulatami, dotyczącymi m.in. rozszerzenia rodzajów ŚDS-ów, by mogły w nich funkcjonować ich dorosłe dzieci z autyzmem oraz możliwości tworzenia placówek dla mniejszej liczby uczestników, niż definiuje to ustawa.

Nad petycją debatowano w Sejmie na posiedzeniu Komisji ds. petycji. Po jej odczytaniu i wysłuchaniu wszystkich głosów prezydium komisji wystosowało i skierowało dezyderat w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

IKa

Data publikacji: 23.03.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również