Działania PKW po kontrolach lokali wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością

Działania PKW po kontrolach lokali wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował 10 grudnia 2015 roku do Państwowej Komisji Wyborczej wystąpienie, w którym przedstawione zostały wyniki kontroli lokali wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, które przeprowadzone zostały przed wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP.

W odpowiedzi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński poinformował, że po uzyskaniu wyników kontroli, Komisja zwróciła się do wszystkich komisarzy wyborczych wskazując na konieczność podjęcia przez nich działań w celu zapewnienia należytego przygotowywania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością. W piśmie do komisarzy wskazano: „W ramach tych działań Komisja zaleca przeprowadzenie spotkań z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub ewentualnie z urzędnikami wyborczymi. W przypadku gmin, w których od lat stwierdzane są przypadki naruszania prawa w omawianej sprawie, rozważyć należy poinformowanie o tym fakcie organu nadzoru”.

Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach ochrony praw wyborczych obywateli od lat przeprowadza kontrole wybranych lokali wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością. Ich wyniki stanowią materiał m.in. dla oceny realnego funkcjonowania gwarancji zasady powszechności wyborów, a także dla formułowania zaleceń Rzecznika dla organów odpowiedzialnych za właściwą organizację wyborów.
Info: RPO
Data publikacji: 20.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również