Dziś pierwsza rocznica śmierci europosła, senatora RP Marka Plury – Człowieka wielkiego ducha i wybitnego Ślązaka

20 stycznia 2023 roku zmarł wielki rzecznik spraw Górnego Śląska i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Urodzony w Raciborzu 18 lipca 1970 r. Marek Plura od urodzenia chorował na postępujący zanik mięśni mięśni. Mimo choroby, z którą zmagał się przez całe życie, ukończył studia pedagogiczne i studia podyplomowe (psychoterapię).

Pracował w Ośrodku Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES jako pracownik socjalny oraz w Ośrodku Rewalidacyjnym „Akcent” jako pedagog.

Był założycielem Stowarzyszenia „Dobry Dom” i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym rady programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. W 2002 zainicjował Konkurs Lady D. promujący kobiety z niepełnosprawnościami aktywne w różnych dziedzinach życia.

Intensywnie i szeroko angażował się w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Czynił to również na polu politycznym.

Marek Plura był bardzo aktywnym politykiem. W 2006 r. został katowickim radnym, a w latach 2007 i 2011 z powodzeniem kandydował  w wyborach do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej. Jako poseł działał w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także w Podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych (której był przewodniczącym), Parlamentarnym Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnym Zespole ds. Piastówanio Ślónskij Godki.

W 2014 r. uzyskał mandat poselski do Parlamentu Europejskiego.  Został członkiem frakcji Europejskiej Partii Ludowej, działał w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Transportu i Turystyki. Czynnie uczestniczył w pracach w Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych.
W 2019 r. wybrano go senatorem z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Marek Plura był członkiem Związku Górnośląskiego i Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Jako polityk działał na rzecz uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, a etnolektu śląskiego za język regionalny. Z jego inicjatywy ustanowiono Dzień Śląskiej Flagi, czyli Dziyń Ślōnskij Fany.

Marek Plura był nie tylko politykiem. Był przede wszystkim działaczem społecznym, bardzo aktywnym m.in. w obszarze kultury. Sam to zresztą skromnie podkreślał, mówiąc o sobie, że jest pracownikiem socjalnym.

Plura wraz ze swoim stowarzyszeniem „Dobry Dom” pomógł niezliczonej liczbie osób. Głównym celem stowarzyszenia było wyrównywanie szans dla niepełnosprawnych i pomoc w ich sprawnej adaptacji w życiu codziennym. Po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. członkowie stowarzyszenia licznie i zaangażowaniem pomagali obywatelom Ukrainy, którzy schronienia przed wojną szukali m.in. na Śląsku.

Od urodzenia chorował na zanik mięśni i poruszał się na wózku elektrycznym. Mimo ciężkich dysfunkcji, praktycznie przez całe życie pomagał innym niepełnosprawnym, pokazując, że nie istnieją dla nich na świecie żadne bariery. Aktywność polityczna i społeczna Plury przez całe lata stanowiła prawdziwy fenomen.

W pierwszych dniach stycznia 2023 r. stan zdrowia Marka Plury uległ poważnemu pogorszeniu. Z powodu powikłań po grypie musiał zostać hospitalizowany. Do szpitala trafił w poważnym stanie. 20 stycznia 2023 r. Marek Plura zmarł.

Z głymbokim żŏlym zawiadōmiōm, iże 20.01.2023 r., w wieku 52 lŏt, umrził nasz rostōmiyły chop, fater a syn, Synatōr RP, Marek Plura – zawiadomiła rodzina zmarłego w mediach społecznościowych.

Pogrzeb Marka Plury odbył się 24 stycznia 2023 r. Śląski senator spoczywa w Katowicach, na cmentarzu przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Uroczystości pogrzebowe przyciągnęły tłumy.
Marka Plurę uhonorowano m.in. nagrodą im. Karola Miarki za wybitny wkład w kulturę. Był też kawalerem Orderu Uśmiechu. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był niezwykłym Człowiekiem, pełnym empatii i afirmacji życia! Zawsze skierowany ku drugiemu człowiekowi. Uznawał jego przekonania i rozumiał różne opcje. Był wrażliwy, delikatny a jednocześnie twardy i nad wyraz opanowany. W dyskusji potrafił jasno sprecyzować swoje racje i potrfił o nich pięknie mówić! Uwodził słuchaczy spokojnym głosem i promiennym uśmiechem. Był mądrym i dobrym Człowiekiem.

Marku pamiętamy, bardzo nam Ciebie brakuje…

Data publikacji: 20.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również