Eko Salus realizuje projekt „Trener pracy”

Mają w nazwie łacińskie słowo „salus", co znaczy „zdrowie". Jak sami o sobie piszą - chcą stworzyć niepełnosprawnym środowisko, w którym będą czuli się dobrze i które pomoże odzyskać im zdrowie, równowagę i dobrą kondycję psychiczną. Poznańskie Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus" (bo o nim mowa) za podstawowy cel swego działania obrało niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje aktualnie projekt „Trener Pracy”, w ramach którego działa Centrum Zatrudnienia Wspomaganego w Wielkopolsce. Zainteresowane osoby mogą tam korzystać z pomocy: doradców zawodowych, psychologów i trenerów pracy. „Trener pracy” to jeden z programów finansowanych przez PFRON, a oferujących solidne wsparcie osobom niepełnosprawnym poszukującym zatrudnienia. Program zapewnia indywidualną opiekę doświadczonych specjalistów w poszukiwaniu pracy, w przygotowaniu do niej, a także monitoruje i wspiera uczestników po podjęciu pracy. W założeniu trener pracy to przyjazny fachowiec, który motywuje, przygotowuje, pomaga. Jest także stróżem praw i obowiązków pracującego niepełnosprawnego.

Uczestnicy projektu są zgodni w niemal entuzjastycznych opiniach o jego przebiegu. Jedni podkreślają, że dotąd nigdy ze strony żadnej instytucji nie spotkali się z tak szeroką pomocą oraz „popchnięciem na dalsze tory”, inni w ciągu kilku lat próbowali przezwyciężyć samodzielnie bariery – z nikłymi na ogół rezultatami. Nigdy znalezienie pracy przez osoby z niepełnosprawnościami nie było proste. Ułatwił to dopiero udział w projekcie.

30-letni Michał z umiarkowaną niepełnosprawnością psychiczną siedem lat był bezrobotny. Kiedy zgłaszał się do projektu, nie miał większych nadziei. Tymczasem w tydzień po skompletowaniu dokumentów był już pierwszy dzień w pracy. Znalazł zatrudnienie w firmie utrzymania zieleni. W projekcie uczestniczą też niepełnosprawni, którzy chcąc pracować godzili się dotąd na każde zatrudnienie, nawet poniżej swoich kwalifikacji. Teraz uważają, że pomaga on w tym, aby znaleźć pracę na godziwych warunkach i na otwartym rynku pracy.

Przy okazji realizacji projektu okazało się, że są niepełnosprawni, którzy dotąd nie mieli możliwości skorzystania z pomocy psychologa czy doradcy zawodowego, a o kimś takim jak trener pracy usłyszeli po raz pierwszy. Zresztą o swych menadżerach wyrażają się jak najlepiej. Stwierdzenie „mogę na niego liczyć” jest wystarczającą oceną i rekomendacją.

Znalezienie i podjęcie pracy całkowicie zmienia życie osoby niepełnosprawnej. 30-letni Szymon ze znaczną niepełnosprawnością ruchową skomentował ten fakt krótko: „Odkąd pracuję, moje życie zmieniło się o 180 stopni. Czuję się potrzebny, widzę moje sukcesy. Jestem w miarę niezależny. To mi daje energię do życia. Poza tym jestem mniej nerwowy. Stabilizacja życia zawodowego wpłynęła na mnie kojąco”. Inna uczestniczka programu Anna dodaje: „Bardzo się zmieniłam, odzyskałam optymizm, chęć działania. Dzięki ludziom z Eko Salus uwierzyłam w siebie. To oni zarazili mnie swoim optymizmem i wiarą w sukces działań”.

Wszyscy niepełnosprawni uczestnicy projektu chętnie biorą udział w różnorakich wydarzeniach kulturalnych. Często są też ich bohaterami – jak na ubiegłorocznym spotkaniu wigilijnym, prezentowanym na zdjęciu poniżej.

Nie wiadomo, czy dzięki funkcjonowaniu takich projektów jak „Trener pracy” nastąpi zauważalny wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych. Wiadomo natomiast, że bez nich byłoby z tym problemem znacznie gorzej.

Stowarzyszenie Środowisko
dla Niepełnosprawnych Eko Salus
ma siedzibę w Poznaniu przy
ul. Iłłakowiczówny 4a/4.

Więcej o projekcie można się dowiedzieć pod tym adresem, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00, także na stronie www.ekosalus.pl, wysyłając e-mail pod adres biuro@ekosalus.pl lub pod numerem telefonu (061) 843 22 10/11.

Oprac. Jumar

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również