Eksperci od dostępności doradzą ministrowi Kwiecińskiemu

Eksperci od dostępności doradzą ministrowi Kwiecińskiemu

Minister inwestycji i rozwoju podpisał dzisiaj zarządzenie powołujące do życia Radę Dostępności. Rada będzie wspierać go w realizacji Programu Dostępność plus.

Czym zajmie się rada? Będzie przede wszystkim:
• opiniować i wskazywać kierunki zmian w prawie na rzecz dostępności,
• rekomendować najlepsze rozwiązania dla poprawy dostępności różnych miejsc w przestrzeni publicznej, na przykład parków, budynków administracji, publicznych serwisów internetowych,
• przygotowywać system certyfikacji (na mocy ustawy o dostępności wiele instytucji publicznych będzie musiało mieć certyfikaty dostępności) i akredytacji podmiotów działających na rzecz dostępności (przyznawaniem certyfikatów dostępności zajmą się organizacje pozarządowe akredytowane przy PFRON).

-Inspiracją do powołania Rady Dostępności była amerykańska Access Board, która wypracowuje najlepsze rozwiązania na rzecz dostępności w różnych obszarach – służbie zdrowia, szkołach, urzędach, hotelach i wielu innych – wyjaśnił minister Jerzy Kwieciński.

W skład rady wejdzie maksymalnie 50 członków. Znajdą się w niej przedstawiciele rządu i eksperci od dostępności.
– Zaprosimy do współpracy ekspertów od polityk publicznych oraz reprezentantów środowisk osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Planujemy powołać pierwszych członków już w styczniu – zapowiedział minister.

Członków rady będzie powoływał minister inwestycji i rozwoju, ale o wskazanie kandydatów będzie mógł poprosić inne organizacje, między innymi Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Krajową Izbę Gospodarczą, prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajową Radę Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych.
– Chcemy też, by pracowali z nami także przedsiębiorcy. W drugim kwartale 2019 roku będziemy uruchamiać konkursy, w których będzie można starać się o dofinansowanie na inwestycje w dostępne produkty i usługi – powiedział Kwieciński.

Rada będzie spotykać się co najmniej dwa razy w roku. Podstawą do jej działania jest w tej chwili zarządzenie ministra, ale w skierowanym dzisiaj do konsultacji i uzgodnień projekcie ustawy o dostępności są przepisy dotyczące działania rady. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy, Rada Dostępności będzie umocowana ustawowo.

Info: MIiR
Data publikacji: 20.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również