Emeryci i renciści otrzymają jednorazowy dodatek

Emeryci i renciści otrzymają jednorazowy dodatek

Trwa debata nad projektem ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., w wysokości do 2 tys. zł.

Kwoty będą zróżnicowane w z zależności od wysokości wypłacanych emerytur czy rent – 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1500 a 2000 zł. Dodatek ma być zwolniony od podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przewiduje się, że z tej formy wsparcia skorzysta 6,5 mln świadczeniobiorców.
Dla beneficjentów tego projektu jest to rozwiązanie bardziej korzystne niż świadczenia wynikające z waloryzacji, które wyniosłyby od 4,57 zł do 10,40 zł brutto.

Uczestnicy debaty byli bardziej hojni. Posłanka PO postulowała aby jednorazowy dodatek przy świadczeniach powyżej 1500 zł wyniósł 100 zł, natomiast przedstawiciel PSL zaproponował podwojenie kwot dla każdej z grup.
W odpowiedzi projektodawcy uzasadniali, że ograniczone środki przeznaczone na ten cel – 1,41 mld zł, uniemożliwiają realizację tych propozycji.

sza
Data publikacji: 15.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również