Europejski Akt o Dostępności punktem zwrotnym w transformacji cyfrowej

Obecnie trwają prace nad ustawą wdrażającą do polskiego porządku prawnego Europejski Akt o Dostępności. Dyrektywa 2019/882 uzupełni o wymiar rynkowy Program Dostępność Plus 2018-2025. Stanowi to istotny krok w kierunku budowania bardziej dostępnego społeczeństwa cyfrowego. Wdrożenie dyrektywy sprawi, że Polska i kraje UE pozostaną liderami w zakresie wdrażania dostępności i włączenia społecznego.

Europejski Akt o Dostępności punktem zwrotnym w transformacji cyfrowej – Artykuł – ngo.pl

Info i grafika: Wojciech Dec / ngo.pl

Data publikacji: 03.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również