FDDS: największe wyzwania nowego RPD – przemoc wobec dzieci i opieka psychiatryczna

FDDS: największe wyzwania nowego RPD - przemoc wobec dzieci i opieka psychiatryczna

Przemoc fizyczna i psychiczna wobec najmłodszych oraz problemy z uzyskaniem przez dzieci specjalistycznej pomocy psychiatrycznej - to w ocenie prezeski Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Moniki Sajkowskiej najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed nowym rzecznikiem praw dziecka.

W piątek Mikołaj Pawlak złożył ślubowanie w Sejmie i tym samym objął urząd rzecznika praw dziecka. Zastąpił na tym stanowisku Marka Michalaka, który sprawował ten urząd przez dziesięć lat.

Sajkowska pytana przez PAP o najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed nowym RPD, wskazała na potrzebę wprowadzenia Narodowej Strategii Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci.

– Taka strategia pozwoliłaby na podejmowanie systemowych działań chroniących dzieci przed przemocą. Działania takie powinny bazować na pewnych modelowych, sprawdzonych metodach działania. W ramach strategii powinny zostać opracowane standardy ochrony dzieci, których stosowanie byłoby obligatoryjne w placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych zajmujących się dziećmi. Samorządy z kolei powinny być zobligowane do zbudowania oferty specjalistycznej pomocy dla dzieci, które doświadczają pomoc” – powiedziała Sajkowska.

Wskazała, że kolejnym wyzwaniem są problemy z uzyskaniem przez dzieci specjalistycznej pomocy psychiatrycznej. – Przeprowadzona przez naszą fundację Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci pokazała, jak częste są przypadki zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci. Niestety, dotknięte są one szeroką gamą różnych zaburzeń zdrowia psychicznego, a tutaj nadal nie ma żadnej odpowiedzi. Są regiony Polski, w których w ogóle nie ma placówek wsparcia w przypadku zaburzeń zdrowia psychicznego. Sytuacja naprawdę jest dramatyczna – powiedział Sajkowska.

– Zadaniem rzecznika jest często podejmowanie interwencji w sytuacjach, gdy instytucje publiczne niedostatecznie chronią dzieci, czy też doszło do złamania praw dziecka. W wielu innych sprawach są to działania „rzecznicze”, tak jak wskazuje nazwa urzędu; to jest kwestia pokazywania problemów, rekomendowania rozwiązań. Oczywiście nie ma to bezpośredniego przełożenia na regulacje prawne czy też rozwiązania systemowe. Ale jeśli rzecznik dobrze diagnozuje problemy, jeśli ma wystarczająco dużo wiedzy dotyczącej dokumentowania rozwiązań, które rekomenduje, wówczas ten głos na pewno może być usłyszany – powiedziała prezeska FDDS.

Sajkowska podkreśliła, że przed Mikołajem Pawlakiem jest „wielkie wyzwanie”. – Wchodzi na obszar, w którym nie jest ekspertem, musi się tym ekspertem stać. Będziemy obserwować działania nowego rzecznika i jesteśmy gotowi do współpracy, jeśli celem rzecznika będzie dobro dziecka – powiedziała.

Mikołaj Pawlak jest prawnikiem, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był adwokatem przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, prowadził także indywidualną praktykę adwokacką. Od czerwca 2016 r. był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest żonaty, ma dwóch synów: ośmioletniego Ignacego i sześcioletniego Karola. (PAP)

Olga Zakolska, fot. M. Józefciuk / Kancelaria Senatu

Data publikacji: 14.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również