Inauguracyjne posiedzenie V kadencji Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 19 kwietnia 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie V kadencji Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie § 3. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1695) nowo powołana Rada na pierwszym posiedzeniu wybrała pięcioosobowe Prezydium, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz po jednym przedstawicielu spośród przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Prezydium wybrało na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Rady spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Został nim Jerzy Szreter – prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Wiceprzewodniczącym Rady została Maria Podgórniak – pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych reprezentująca samorząd terytorialny, sekretarzem Rady została Marta Fijołek z Ministerstwa Zdrowia reprezentująca administrację rządową. Anna Woźniak-Szymańska – prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych i Krystyna Mrugalska wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych zostały członkami Prezydium.

Info: KZRSIiSN
ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – DANE Z LUTEGO 2012 ROKU >>>

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również