Informacja o podziale środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2017

Informacja o podziale środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2017

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 10/2017 w sprawie podziału środków Funduszu na 2017 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (...).

Plan finansowy PFRON na 2017 r. przewiduje środki wg algorytmu (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 930 000 tys. zł z tego:
1. dla samorządów wojewódzkich 143 000 tys. zł (bez kosztów obsługi)
2. dla samorządów powiatowych 764 317 tys. zł (bez kosztów obsługi)
Podziały środków PFRON zawarte są w załącznikach:
1. samorządy wojewódzkie – załącznik nr 1, (xls. 38 KB)
2. samorządy powiatowe – załącznik nr 2. (xls. 73 KB)
Info: PFRON

Data publikacji: 10.02.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również