Nie będzie kar za niewystawienie ulgi we wpłacie na PFRON

Nie będzie kar za niewystawienie ulgi we wpłacie na PFRON

Nie ma sankcji za niewystawienie informacji o uldze we wpłatach na PFRON, tak jednoznacznie wynika ze stanowiska Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 lutego 2017 r. (BON-I.52315.132.2016.PM).

16 grudnia 2016 roku Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała do Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych pismo zawierające „Stanowisko Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmiany stanowiska przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) w zakresie sankcji za brak wystawienia INF-U przez tzw. sprzedającego – pracodawcy uprawnionego do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON”..

Przyczyną skierowania do BON powyższego pisma było stanowisko BON z dnia 7 listopada 2016 roku, którym stwierdzono, że zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 2 u.r.o.n. sprzedający ma obowiązek dokonania wpłaty na PFRON w wysokości 10 proc. kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1 u.r.o.n. W opinii POPON stanowisko to stało w sprzeczności z opinią BON z dnia 24.06.2016 r., w której stwierdzono „niewystawienie informacji nie jest sankcjonowane”.

W odpowiedzi na pismo POPON Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyjaśniło, iż obie odpowiedzi się wzajemnie uzupełniają i potwierdziło, że nie ma sankcji za niewystawienie informacji o uldze.

Info: POPON

Data publikacji: 10.02.2017 r

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również