Innowacyjna polityka Gdyni ponownie nagrodzona!

Bartosz Bartoszewicz (z prawej) oraz Piotr Wiśniewski

Wiedeński Instytut Innowacji w Polityce po raz kolejny ogłosił finalistów nagrody Innovation in Politics 2022. Gdynia zwyciężyła w kategorii „Udoskonalenia w administracji”. Nasze miasto doceniono za projekt „Gdynia – Miasto Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnościami Słuchowymi”. W finale znalazły się dwie gdyńskie innowacje.

Do konkursu zgłoszono 337 projektów z 26 krajów. Spośród nich jury, składające się z 1045 obywateli, wybrało 80 projektów, które przeszły do finału. W każdej z 8 kategorii znalazło się 10 innowacyjnych rozwiązań z całej Europy. Gdynia została nominowana w dwóch kategoriach: „Technologie demokracji” za projekt „Gdyńska platforma dialogu” koordynowany przez Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji, wdrożony i prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych oraz „Udoskonalenia w administracji” za projekt „Gdynia – Miasto Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnościami Słuchowymi” koordynowany przez Bartosza Bartoszewicza – wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia oraz Piotra Wiśniewskiego – naczelnika Gdyńskiego Centrum Kontaktu.

W finale znalazły się projekty miast, takich jak: Kijów, Bratysława, Wiedeń, Hamburg czy Wilno. Gdynia zdobyła nagrodę właśnie za drugi projekt dotyczący przyjazności osobom z niepełnosprawnościami słuchowymi.

– Ta nagroda to olbrzymie wyróżnienie w tym konkursie. Podczas niego spotykają się specjaliści w danych dziedzinach, których wspólnym celem jest wprowadzenie takich innowacji, które najlepiej będą służyć społecznościom wielu europejskich miast i regionów. Dzisiaj mogliśmy opowiedzieć o tylko jednym z naszych inkluzywnych rozwiązań, jednak Gdynia prowadzi szereg innowacji we włączaniu osób z niepełnosprawnościami, które dzięki takim wydarzeniom są zauważane w szerokim gronie. Ta, kolejna już, nagroda z pewnością potwierdza innowacyjność naszego miasta – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Nagrody Innowacje w Polityce, Innovation in Politics Awards, są przyznawane od 2017 roku. Organizator czyli Instytut Innowacji w Polityce jest międzynarodową organizacją pozarządową, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce w celu wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią. Jak wyjaśniają organizatorzy, nagrody przyznawane są politykom w uznaniu ich innowacyjnych projektów opartych na europejskich wartościach równowagi społecznej, demokracji i praw człowieka – niezależnie od ich przynależności partyjnej czy szczebla władzy.

– To wyjątkowe wyróżnienie. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami prowadzone są w Gdyni od lat, jednak dzięki wciąż rozwijającym się możliwościom technologicznym udało nam się stworzyć unikatowy, innowacyjny system wsparcia osób używających języka migowego – mówi Piotr Wiśniewski, naczelnik Gdyńskiego Centrum Kontaktu.

Przypomnijmy, że Gdynia kilkukrotnie zdobywała Innovation in Politics Awards oraz nominacje do tej nagrody. W 2019 w finale znalazł się projekt „Oswajanie dorosłości”, koordynowany przez Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji, realizowany przez Fundację „Dom Marzeń”. W 2020 miasto zdobyło nagrodę za projekt wsparcia dla przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19 w kategorii gospodarka koordynowany przez Katarzynę Gruszecką-Spychałę. W 2021 Gdynia została podwójnie nominowana w kategorii Strategie Covid-19. Uznanie jury uzyskały projekty „Gdynia dla Medyków”, koordynowany przez Katarzynę Gruszecką-Spychałę, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki oraz „Gdyński program wspierania Uczniów, Nauczycieli i Rodziców w czasie pandemii”, koordynowany przez Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia.

– Głównym celem nagród za innowacje w polityce jest uhonorowanie osób, które stwarzają możliwości do realizowania innowacji. Jednak wciąż najważniejsze jest to, że to szereg usprawnień realizowanych przez naszych mieszkańców dla naszych mieszkańców. Partycypacja społeczna jak widać ma różne oblicza – od włączania osób z niepełnosprawnościami po rozwiązania, które pozwalają dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców. Gdyńska Platforma Dialogu pokazuje jak w prosty sposób komunikować się z mieszkańcami we wszystkich procesach partycypacyjnych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

„Gdynia – Miasto Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnościami Słuchowymi” – Gdynia jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które stało się całkowicie dostępne i przyjazne dla osób niesłyszących. W 1997 roku Gdynia była jednym z pierwszych miast, które włączyły tłumaczenie na język migowy na każdej sesji Rady Miasta. Dwóch tłumaczy języka migowego jest obecnie zatrudnionych przez Centrum Obsługi Mieszkańców i są oni dostępni dla obywateli po wcześniejszym umówieniu się. Ponadto miasto zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online za pośrednictwem czatu wideo i usługi wiadomości tekstowych oraz rozpowszechnia dostępne instrukcje dotyczące korzystania z systemu rezerwacji tłumaczy. Gdyńskie Centrum Kontaktu tłumaczy również informacje w Biuletynie Informacji Publicznej na język migowy, w tym informacje o tym, jak załatwić daną sprawę, jakie dokumenty przynieść oraz jakie są opłaty za dane usługi.

„Gdyńska Platforma Dialogu” – Aby scentralizować informacje dla lepszej komunikacji z mieszkańcami, we wrześniu 2021 r. uruchomiono Platformę Dialogu Gdynia. Realizowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) w Gdyni Platforma Dialogu stanowi uzupełnienie katalogu lokalnych możliwości partycypacji obywatelskiej, które umożliwiają mieszkańcom udział w konsultacjach online. Gdyńska Platforma Dialogu ma format open source i udostępnia wszystkie dane publiczne, punkty porządku obrad oraz konsultacje społeczne prowadzone w Gdyni. Mieszkańcy mogą wybrać sposób uczestnictwa w procesie konsultacji, tradycyjnie za pośrednictwem spotkania i papierowego kwestionariusza lub online za pośrednictwem platformy dialogu. Publikowanie wszystkich procesów partycypacyjnych na platformie znacznie ułatwia mieszkańcom dostęp, śledzenie i uczestniczenie w publicznych dyskusjach, poprawiając relacje między członkami społeczności. Platforma dialogu poprawia również jakość i płynność komunikacji między władzami a obywatelami i służy jako centralne repozytorium do śledzenia wszystkich procesów partycypacyjnych działających w mieście. W przyszłości platforma ma zostać zintegrowana z Kartą Mieszkańca, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej dostępna.

Z projektami można się zapoznać na stronie The Innovation in Politics Institute.

Info: gdynia.pl, fot. Sebastian Philipp

Data publikacji: 16.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również