Jubileusz Bonifratrów

Jubileusz Bonifratrów

Na zaproszenie przeora Konwentu i dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach przedstawiciele „Naszych Spraw" uczestniczyli w uroczystych obchodach Roku Jubileuszowego 400-lecia obecności Zakonu Bonifratrów na ziemiach polskich.

Założycielem zakonu Bonifratrów jest Jan Boży, którego uznano za obłąkanego, bo publicznie wyznawał swoje grzechy – pod wpływem kazań św. Jana z Avili. Zamknięto go w szpitalu psychiatrycznym, gdzie doświadczył na sobie ponurych metod leczenia. Po wyjściu ze szpitala założył w Grenadzie pierwszy szpital dla ubogich chorych. Zmarł w 1550 roku, a w 1572 r. papież Pius V zatwierdził założone przez niego zgromadzenie jako nowy zakon, nadając mu nazwę Braci Miłosierdzia.

Do Polski bracia zostali sprowadzeni na początku XVII wieku. W 1609 r. zamożny kupiec Walerian Montelupi (Wilczogórski) zapisał im kamienicę, w której znalazły się pomieszczenia Konwentu, szpital na 12 łóżek i kościół. W 1633 r. biskup krakowski zatwierdził krakowski Konwent jako macierzysty dla polskich Braci Miłosierdzia.
Gorliwość i poświęcenie braci w służbie chorym i potrzebującym – bez względu na wyznanie, stan czy pochodzenie – ich biegłość zarówno w sztuce medycznej, jak i pielęgnowaniu chorych oraz stosowanie nowoczesnych metod leczenia zyskały im powszechną wdzięczność i szacunek. W Polsce nazwano ich Bonifratrami (od: boni fratres – dobrzy bracia).
Nieśli pomoc nie tylko ludności cywilnej, ale także na polach walk, nierzadko życiem przypłacając swoją ofiarność .

W ciągu wieków XVII i XVIII na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów powstało 18 klasztorów i szpitali, z których w 1633 r. utworzona została Prowincja Polsko-Litewska pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Kres tej pomyślnie rozwijającej się działalności położyły rozbiory Polski, ale w okresie międzywojennym Bonifratrzy odzyskali swoje szpitale. Zdołali je odbudować i zmodernizować. Zatrudnili w nich najlepszych lekarzy specjalistów, uruchomili bezpłatne ambulatoria dla ubogiej ludności, organizowali kursy pielęgniarskie dla braci.

W okresie II wojny światowej zmuszeni byli większość swoich szpitali opuścić. Po wojnie natomiast ich szpitale zostały upaństwowione, a sami bracia odsunięci od posługi chorym. Czynili to nadal w sposób nieformalny i niezinstytucjonalizowany prowadząc m.in. apteki czy punkty charytatywne, domy formacyjne i domy pielgrzyma.
Obecnie wracają do swojej działalności szpitalnej i powoli odzyskują swoje placówki, prowadzą przychodnie i domy pomocy społecznej.

10 października w Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowicach – parafii św. Szczepana jubileuszowe obchody zainaugurowano odprawieniem mszy św. pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego J.E. ks. abpa Damiana Zimonia, który także poświęcił odsłoniętą tablicę jubileuszową przy Konwencie Bonifratrów.

Uroczystości zakończył koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z udziałem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Grzegorza Oliwy, w kościele parafialnym pw. św. Szczepana w Katowicach.

Oprac. Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko

bonif439

O historii i współczesności Zakonu Bonifratrów mówi przeor Konwentu brat Eugeniusz Kret

 

bonif444

Mszę Św. odprawiał Metropolita Katowickie J.E. ks. Arcybiskup Damian Zimoń

 

bonif463

 

boni466

Jubileuszowa tablica przy Konwencie Bonifratrów została poświęcona przez J. E. ks. abpa Damiana Zimonia

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również