20 lat minęło…

W codziennym zabieganiu rzadko mamy okazję, by się zatrzymać i zastanowić w jakim właściwie miejscu na naszej drodze się znajdujemy. To wymaga spojrzenia wstecz i dokonania oceny wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i ich skutków. W takim właśnie momencie znalazły się „Nasze Sprawy", które u schyłku tego roku będą miały zaszczyt trafiać do swych Czytelników w całej Polsce już 20 lat. Pierwszy natomiast numer tytułu - wówczas dwumiesięcznika regionalnego ukazał się w czerwcu 1988 r. Kiedy to przeleciało...?

Nie sposób w krótkim materiale wstępnym dokonać bilansu tych 20 lat. Pragniemy jednak przypomnieć, że gdy u progu 1990 roku systemem „gospodarczym” – na powielaczu – ukazał się pierwszy ogólnopolski numer „Naszych Spraw”, pisaliśmy w nim, iż… zaistniał on wskutek presji spółdzielczego środowiska inwalidów (innego wszak wówczas nie było), dla którego brak przepływu informacji jest jedną z przyczyn dezintegracji.

Informowaliśmy – już wówczas i do tej pory – o najistotniejszych dla środowiska wydarzeniach, np. o wpłynięciu 10 maja 1990 roku do Laski Marszałkowskiej projektu ustawy o rehabilitacji, uczestniczyliśmy w walkach o ratowanie podstaw systemu, któremu groziły niezliczone nowelizacje tej ustawy, czynnie uczestniczyliśmy w powołaniu i pracach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Nasze Sprawy”, której to organizacji – nie bez satysfakcji – użyczyliśmy naszej nazwy, a która przekształciła się w Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną.

Nasz miesięcznik od zarania swego bytu był integralnie związany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, nie tylko zajmując się działalnością informacyjną na jego rzecz lecz współtworząc organizacje samorządu gospodarczego, w których pracach braliśmy czynny udział.

Pamiętamy wszystkich pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych i wszystkich prezesów PFRON, którego narodziny i pierwsze kroczki uważnie śledziliśmy, co zresztą czynimy do dziś.
Pamiętamy Kongresy ZPCh, spektakularne pochody ulicami stolicy, pamiętamy obietnice rządu, że odebrana zakładom pracy chronionej ulga w podatku VAT w całości trafi do systemu wspierania aktywności zawodowej osób z niesprawnościami, gdy tymczasem trafia znacznie poniżej 50 proc. tych kwot. Może za wiele pamiętamy…

20 lat to czas potrzebny do wychowania i ukształtowania dorosłego człowieka… Wyrosło w tym okresie nowe pokolenie ludzi odważnych, pełnych inwencji i woli działania. Takich ludzi nie zabrakło również w redakcji „Naszych Spraw”. To przede wszystkim dzięki nim, ale także dzięki naszym Przyjaciołom miesięcznik nadal spełnia swoją misję.

Ten jubileusz nie byłby możliwy bez wsparcia, które na każdym etapie naszej drogi otrzymywaliśmy od wielu osób, organizacji i innych podmiotów. Wsparcie to miało przeróżną formę – i materialną, i duchową – a liczyło się szczególnie w okresach chudych i trudnych, a tych nie brakowało. Dziękujemy, wierzymy, że będzie ono trwało nadal.

Kiedy w 1998 roku świętowaliśmy nasz pierwszy jubileusz – 100. numer „Naszych Spraw” – nie bardzo wierzyliśmy, że uda się nam dotrwać do dzisiaj. Wielokrotnie wydawało się nam, że już nie damy rady, nie pokonamy problemów finansowych, zdrowotnych, kadrowych… etc. Ale zawsze w odpowiedniej chwili pokazywało się światełko i wspinaliśmy się na kolejne szczyty, zaliczając upadki i… wpadki, ale także dzieląc z innymi satysfakcję z pełnionej misji informacyjnej.

A tę ostatnią przede wszystkim dzięki naszym dobrym Aniołom -ludziom, instytucjom i Czytelnikom – Przyjaciołom, dzięki którym przetrwaliśmy… Artyści z Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach wykonali dla nich – na naszą prośbę – piękne i niepowtarzalne szklane wizerunki: „unikatowe” anioły dla naszych Aniołów! W ich szkle Drodzy Państwo wtopione są nasze gorące podziękowania.
Niesłychanie trudno było wybrać „10 Wspaniałych”, których chcieliśmy uhonorować w ten szczególny sposób. Życie wymaga jednak dokonywania takich wyborów, zaś wszystkich, którzy nie znaleźli się w tym gronie, a jest ich wielu, zapewniamy, że nie zapomnieliśmy o ich wsparciu. Pozostają w naszej wdzięcznej pamięci.
Anioły – podziękowania przekazaliśmy na ręce:
– Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Ministra Jarosława Dudy,
– Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wojciecha Skiby,
– Prezesa Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, wydawcy „Naszych Spraw” – Włodzimierza Sobczaka,
– Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów – Grażyny Andrzejewskiej-Sroczyńskiej,
– Prezesa Zarządu Porozumienia Branżowego Związku Pracodawców – Krzysztofa Pasternaka,
– Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych – Jerzego Szretera,
– Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego we Wrocławiu – Jana Tomczaka,
– Prezesa Zarządu INTERSERVIS Sp. z o.o. organizatora Targów Rehabilitacja – Pawła Babija,
– Prezesa Zarządu Zakładu Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o., w Katowicach – Andrzeja Wilczyńskiego,
– Redaktor Radia Katowice, twórcy audycji radiowej „Gdzieś obok nas” – Beaty Tomanek.

Uroczyste spotkanie jubileuszowe odbyło się 8 października w Łodzi, podczas XVIII Targów REHABILITACJA, dzięki życzliwej współpracy z Organizatorem – Spółką INTERSERVIS.
Nasz jubileusz pragniemy potraktować jako święto szeroko pojętego środowiska osób z niepełnosprawnościami, dla którego i dzięki któremu funkcjonujemy. „Jesteśmy z Wami i Wśród Was” – to naczelne hasło i misja „Naszych Spraw”, które od dwudziestu lat wypełniamy, służąc rzetelną informacją temu środowisku.
Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom za dobre słowa i życzenia – niewielki ich wycinek zamieszczamy obok (baner jubileuszowy: „od 20 lat służymy informacją”). Dzięki Wam wierzymy, że nadal nie zabraknie nam zapału w prostowaniu ścieżek osób z niepełnospawnościami i wiary w słuszność naszej drogi i pracy.

Ryszard Rzebko i zespół „NS”

fot. Łukasz Rzebko, Marek Ciszak

Zobacz galerię…

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również