Karty parkingowe i unijne karty dla OzN będą uznawane w całej Unii?

W Strasburgu zaproponowano wprowadzenie ogólnounijnej karty dla osoby z niepełnosprawnością. W tej sprawie Parlament Europejski 17 stycznia przyjął swój mandat do negocjacji z Radą Unii Europejskiej (państwami członkowskimi), by OzN miały dostęp do tych samych specjalnych warunków, co osoby zamieszkujące w państwie członkowskim, w tym dostęp do parkowania.

Proponowana dyrektywa wprowadza ogólnounijną kartę dla osoby z niepełnosprawnością i zmienia europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami, aby podczas podróży miały one dostęp do tych samych specjalnych warunków.

Karty i udogodnienia
Obie karty będą wydawane obywatelom UE, których status niepełnosprawności i prawa są uznawane przez państwo członkowskie, w którym zamieszkują, członków ich rodzin oraz osób im towarzyszących lub pomagających.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego proponują, aby obie karty były bezpłatne i dostępne w formacie fizycznym i cyfrowym. Zasady i warunki ubiegania się o kartę powinny być dostępne w przystępnych formatach, w tym w krajowych i międzynarodowych językach migowych oraz w brajlu.

Posłowie proponują ponadto, aby tymczasowo chronić posiadaczy Europejskiej Karty Niepełnosprawności, którzy przeprowadzają się do innego państwa członkowskiego w celu pracy lub nauki, do czasu formalnego uznania ich statusu, w tym osób podróżujących w ramach unijnego programu mobilności, takiego jak Erasmus+.

Swobodne przemieszczanie się wszystkich Europejczyków stanie się rzeczywistością
Aby podnosić świadomość obywateli na temat Europejskiej Karty Niepełnosprawności i Europejskiej Karty Parkingowej dla osób z niepełnosprawnością państwa członkowskie i Komisja powinny utworzyć strony internetowe, zawierające informacje na temat uzyskiwania, używania i odnawiania kart we wszystkich językach UE.
Mandat Parlamentu wprowadza terminy wydawania i odnawiania kart – w ciągu 60 dni – w przypadku karty unijnej i w ciągu 30 dni – w przypadku karty parkingowej. Parlament wprowadza również możliwość zwrócenia się o cyfrową wersję karty parkingowej, która ma być gotowa w ciągu 15 dni.

Oprac. IKa, fot.pixabay.com

Data publikacji: 17.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również