Katowice bez barier

Katowice bez barier

2 lutego w Atrium budynku Altus w Katowicach odbył się finał konkursu „Katowice bez barier" oraz gala rozdania statuetek dla Miejsc Przyjaznych Niepełnosprawnym.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich, w szczególności uwzględniającego potrzeby osób mających problemy z poruszaniem się, niewidomych czy niedowidzących. Zgłoszone propozycje były oceniane i zweryfikowane przez specjalną komisję złożoną z osób niepełnosprawnych i architektów. Uzyskanie pozytywnej opinii jest równoznaczne z nadaniem placówce statusu Instytucji Przyjaznej Niepełnosprawnym, która po roku jest ponownie oceniana i weryfikowana.

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

I nagroda – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach m.in. za wzorcowe dostosowanie obiektu, przeszkoloną i wrażliwą na klienta niepełnosprawnego obsługę, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych punktów SOS, udostępnienie pomocy ortopedycznych na czas podróży, wprowadzenie i rzeczywiste realizowanie zapisów kodeksu dobrego postępowania przy obsłudze naziemnej osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się podróżujących drogą lotniczą.

II nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach – Filie przy ul. Gliwickiej, Ligonia za dostosowanie obiektów o trudnym do adaptacji charakterze, możliwość zlecenia konwersji książki z wersji tradycyjnej do wersji audio, tzw. audiobook.

III nagroda – Teatr Ateneum za dostosowanie trudnego obiektu, za możliwość udziału w spektaklach osób z różnymi dysfunkcjami, posiadanie jedynego w Katowicach systemu audio (100 odbiorników), który pozwala na indywidualny odbiór dźwięku przez osoby z wadą słuchu. System może być również używany do audiodeskrypcji w przypadku widza niewidomego z wadą słuchu.

Podczas uroczystości oprócz laureatów, którzy mieli możliwość osobistego zaprezentowania swoich osiągnięć w zakresie likwidacji barier nie tylko architektoniczych, obecni byli goście m.in. poseł Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych (członek Kapituły ogólnokrajowego konkursu Polska bez barier), Grzegorz Żymła – dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON oraz Stefania Gowda – pełnomocnik prezydenta Katowic ds. osób niepełnosprawnych.

Poseł Marek Plura tak mówi o konkursie: – Kilka lat temu, kiedy przewodniczyłem Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Katowice zaproponowałem władzom Katowic program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Katowice bez barier. Dziś jako obywatel tego miasta po prostu cieszę się, że krok po kroku, ale nieustannie wzrasta obszar przestrzeni dostępnej dla wszystkich, bez dzielenia na sprawnych i niesprawnych. Każdy przecież chce żyć normalnie, każdy musi uczyć się i pracować. Obiekty nagradzane w konkursie dowodzą, że jest to możliwe! A mamy co pokazać światu. Komunikacyjny majstersztyk to Rondo z przejściami pod spodem oraz przystankiem i galerią u góry. Maksimum funkcjonalności osobom o różnych dysfunkcjach daje Biblioteka Śląska. A trudny do adaptacji bo zabytkowy budynek Filharmonii proponuje windę dla wózkowiczów tak jak trzeba, od frontu, żeby nikt nie czuł się gorszy. Brak dostępności do budynków użyteczności publicznej to po prostu dyskryminacja! W tym roku w Sejmie będziemy się jej ostro przeciwstawiać przyjmując ustawę o wyrównywaniu szans niepełnosprawnych Polaków. Katowice bez barier to także nowy dobry sposób na promocję miasta, bo każdy kto zobaczy kolejne Miejsce Przyjazne
Niepełnosprawnym uwierzy, że w tym mieście ktoś na serio chce by lepiej żyło się wszystkim, ktoś naprawdę chce zadbać o ludzi i dlatego tu warto żyć, tu warto założyć rodzinę, tu warto płacić podatki. Wiele jest jeszcze do zrobienia, bo zaległości mamy ponad pół wieku, dlatego tak ważny jest każdy dobry przykład.

Organizatorzy akcji: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Ośrodek w Katowicach, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego i Budynek Altus, mają nadzieję, że plebiscyt zwróci uwagę na problemy osób z dysfunkcjami fizycznymi i będzie cenną wskazówką dla zarządców budynków oraz twórców przestrzeni publicznej.

P2020339

Wśród gości uroczystości znaleźli się poseł Marek Plura i pełnomocnik Stefania Gowda

357

Statuetkę odbiera Monika Krzykawska, dyrektor ds. marketingu Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach Pyrzowicach

P2020354

Przedstawiciele instytucji, które zwyciężyły w konkursie, od lewej: Krystyna Kajdan – dyrektor Teatru Ateneum w Katowicach, Jagoda Kryniewicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Monika Krzykawska – dyrektor ds. marketingu MPL Katowice Pyrzowice

P2020365

Biblioteka Śląska znalazła się wśród wyróżnionych, nagrodę odebrał jej dyrektor prof. Jan Malicki

Jolanta Kołacz
fot. Ryszard Rzebko

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również