Katowice: zamknięte instytucje kultury, dzienne domy seniora, biblioteki

Zawieszenie spotkań, zajęć i imprez dla seniorów, świetlic i klubów młodzieżowych, zajęć dla osób niepełnosprawnych, a nawet pracy miejskiej biblioteki – takie decyzje podjęły w związku z zagrożeniem koronawirusem władze Katowic.

W komunikacie prezydenta miasta z 11 marca przypomniano, że W Katowicach aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa i podkreślono, że wszystkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice do odwołania zawieszono działalność kulturalną miejskich instytucji kultury, łącznie z ich filiami i oddziałami. Są to: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Muzeum Historii Katowic, Galeria Sztuki Współczesnej BWA i miejskie domy kultury Ligota, Koszutka, Bogucice – Zawodzie, Szopienice – Giszowiec oraz Południe. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie książek. Czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.

Urząd Miasta Katowice wydał zalecenie ograniczenia spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenia działalności klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów, programu „złota rączka” – bezpłatnych drobnych napraw dla starszych mieszkańców miasta. Zalecono też częściowe zawieszenie działalności dziennych domów pomocy społecznej, za wyjątkiem udzielania posiłków na miejscu i na wynos.

Zawieszono zajęcia dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice, w tym w szczególności udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Ośrodkach dla Osób Niepełnosprawnych, Ośrodkach 24+, zajęć popołudniowych dla osób niepełnosprawnych. Nie będą działać placówki wsparcia dziennego, w tym świetlice i kluby młodzieżowe oraz placówki pracy podwórkowej, prowadzonych zarówno przez MOPS w Katowicach, jak i organizacje pozarządowe.

Wstrzymano odwiedziny w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych i innych placówkach całodobowej pomocy społecznej oraz zalecono w nich „ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz”.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, zalecono podmiotom prowadzącym i organizującym działalność sportową odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych. Rozgrywki sekcji sportowych GKS Katowice odbywać się będą bez udziału publiczności.

Urząd Miasta Katowice prowadzi normalną obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji. Zwiększono częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji budynków urzędu – a w szczególności miejsc najczęściej używanych i dotykanych przez klientów urzędu, takich jak klamki, blaty, poręcze.

Przy stanowiskach obsługi klienta zostaną zamontowane panele plexi minimalizujące kontakt pracowników z klientami urzędu. Władze miasta apelują o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w urzędzie. Przypominają o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Pracownicy Urzędu Miasta Katowice ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej czy też w formie wideokonferencji.

W Rudzie Śląskiej zamknięte do odwołania zostały wszystkie placówki kulturalne w mieście, muzeum, biblioteki oraz baseny, hale sportowe oraz Aquadrom. Odwołano spotkania z prezydent miasta Grażyną Dziedzic, a także wszystkie miejskie imprezy. W szpitalu miejskim obowiązuje zakaz odwiedzin.

– Kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych w związku z tym środków zaradczych. Nie możemy bagatelizować tych wiadomości. Jednocześnie musimy wszyscy postępować odpowiedzialnie i racjonalnie. Dlatego też podjęłam decyzję, że zawieszam wiosenne spotkania z mieszkańcami, bo zdrowie i bezpieczeństwo rudzian są teraz najważniejsze – podkreśliła prezydent Grażyna Dziedzic.

W Rudzie Śląskiej zamknięto także placówki świadczące wsparcie z zakresu pomocy społecznej – m.in. Placówkę Wsparcia Dziennego, Dzienny Dom „Senior Wigor”, Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie oraz świetlice prowadzące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Władze miasta apelują także o ograniczenie wizyt w urzędzie miasta. – Prosimy, o ile to możliwe, o załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dotyczy to także płatności. Prosimy o korzystanie z przelewów internetowych, zamiast wizyty w kasie urzędu – apeluje prezydent miasta.

Władze miasta nawołują także, by ograniczyć odwiedziny w domach pomocy społecznej i zastosować się do wprowadzonego w szpitalu miejskim zakazu odwiedzin. Kolejny apel kierowany jest do klubów i stowarzyszeń sportowych, aby ograniczyły treningi oraz rozgrywki na swoich obiektach.

Według najnowszych danych obecnie w Rudzie Śląskiej 41 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym, dwie kwarantanną, natomiast jedna osoba przebywa w szpitalu zakaźnym z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zgodnie z decyzją podjętą podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r. zawiesił do odwołania imprezy artystyczne i rozrywkowe na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki. Polecił wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków. Poprosił też o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie. (PAP)

Anna Gumułka

Data publikacji: 11.03.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również