Kolejne rozporządzenia podpisane

Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej podpisała kolejne trzy nowe rozporządzenia, które skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (pobierz plik)
Stanowi ono, iż przedsiębiorca, który zatrudni bezrobotną osobę niepełnosprawną przez co najmniej 36 miesięcy i poniesie z tego tytułu koszty na adaptację zakładu do jej potrzeb będzie mógł otrzymać zwrot kosztów.

Do tej pory pomoc taka była wypłaca w sytuacji gdy Państwowa Inspekcja Pracy wydała opinię o przystosowaniu miejsca pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obecnie pomoc finansowana będzie wypłacana również gdy PIP potwierdzi jedynie spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto wnioski złożone, ale nie rozpatrzone przez PFRON staną się z mocy prawa wnioskami o wydanie opinii odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub o spełnieniu wymogów bhp.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 r.

2. Rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (pobierz plik)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. (pobierz plik)
Załączniki
Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-Z (pobierz plik)
Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-2 (pobierz plik)
Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 (pobierz plik)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również