Komisja Europejska uruchamia europejską inicjatywę obrazowania raka

Komisja Europejska uruchomiła 23 stycznia europejską inicjatywę obrazowania raka w celu wsparcia podmiotów opieki zdrowotnej w jak najlepszym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na danych w zakresie leczenia nowotworów i opieki onkologicznej.

Rozpoczęta inicjatywa jest projektem europejskiego planu walki z rakiem. Ma stworzyć infrastrukturę cyfrową, która połączy zasoby i bazy danych z obrazowania raka w całej UE, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania wysokich standardów etycznych, zaufania, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych pacjentów – podkreśla w komunikacie biuro prasowe KE.

Zapewni ona inicjatywom na szczeblu unijnym i krajowym, sieciom szpitali, a także repozytoriom badawczym dane z obrazowania i inne istotne dane o zdrowiu.

Dzięki temu naukowcy zyskają dostęp do większej liczby danych wysokiej jakości w celu badania i pogłębiania wiedzy o raku, a innowatorzy będą w stanie opracowywać i testować oparte na danych rozwiązania w zakresie opieki onkologicznej.

„Łatwiejsze opracowywanie rozwiązań opartych na danych ma umożliwić lekarzom podejmowanie bardziej precyzyjnych i szybszych decyzji klinicznych, diagnostyki, leczenia i medycyny prognostycznej z korzyścią dla pacjentów onkologicznych” – zaznaczono w komunikacie.

Komisja oczekuje, że po uruchomieniu inicjatywy do grudnia 2023 r. ukończony zostanie projekt ogólnoeuropejskiej infrastruktury cyfrowej i ustanowione zostaną mechanizmy współpracy. Potem dostawcy danych będą mogli połączyć się z tą platformą. Pierwsza wersja platformy ruszy do końca 2024 r., a wersja ostateczna do końca 2025 r. Infrastruktura cyfrowa będzie w pełni operacyjna w 2026 r.

Uruchomiona zostanie też europejska infrastruktura danych z obrazowania raka. Infrastruktura ma objąć do 2025 r. ponad 100 tys. przypadków zachorowań na raka i co najmniej 60 mln opatrzonych adnotacjami obrazów raka. W początkowej fazie projektu udział bierze 21 ośrodków klinicznych z 12 krajów. Dane z obrazowania raka zostaną udostępnione w ramach programu Digital. Pozwoli to małym i średnim przedsiębiorstwom, które opracowały rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, na potrzeby opieki onkologicznej, na testowanie ich w rzeczywistych warunkach. Rozważone zostaną również inne obiekty badawcze.

Europejski plan walki z rakiem został przedstawiony w lutym 2021 r. Program opiera się na dziesięciu inicjatywach przewodnich i kilku działaniach wspierających. Wśród inicjatyw przewodnich znalazły się m.in. utworzenie Centrum Wiedzy o Nowotworach, unijny program badań przesiewowych w kierunku raka czy europejski rejestr nierówności związanych z rakiem (ECIR).

Aleksandra Kiełczykowska, fot. pixabay.com

Data publikacji: 23.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również