Komisja i Sejm przeciwne głównej poprawce Senatu do ustawy o Funduszu Solidarnościowym

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 19 grudnia negatywnie zaopiniowała część poprawek wniesionych przez Senat do ustawy o finansowaniu 13. emerytur z Funduszu Solidarnościowego. Główna z nich zakłada, że pieniądze ze źródeł dotychczas zasilających SFWON mogą być przeznaczane jedynie na rzecz niepełnosprawnych.

Rozpatrzyła ona poprawki wniesione 18 grudnia przez Senat do nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Komisja nie poparła poprawki głównej zaproponowanej przez Senat, pozytywnie zaopiniowała natomiast poprawki o charakterze legislacyjnym.

20 grudnia również Sejm opowiedział się przeciw głównej poprawce Senatu do projektu ustawy ws. finansowania 13. emerytur z Funduszu Solidarnościowego.

Posłowie poparli za to poprawki o charakterze legislacyjnym. Za ustawą bez tych poprawek opowiedziało się 233 posłów, 213 było przeciw. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Większość bezwględna wyniosła 244 głosów.

W trakcie głosowania głos zabierali posłowie opozycji, którzy wskazywali, że senackie poprawki zostały wypracowane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Przypominali także, iż fundusz został utworzony w celu wsparcia tej grupy osób.
– Kiedy przed rokiem wprowadzano Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych uzasadnieniem dla wprowadzenia nowego podatku oraz przejęcia pieniędzy z Funduszu Pracy była potrzeba wspierania osób niepełnosprawnych. Ta ustawa z nazwy funduszu wykreśla wsparcie osób niepełnosprawnych i to budzi oczywisty niepokój osób niepełnosprawnych, że ten fundusz przestanie im służyć – przekonywał Sławomir Piechota (KO).

Także liderka ubiegłorocznego protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie, obecnie posłanka KO Iwona Hartwich podkreślała, że fundusz w swoim założeniu miał służyć wyłącznie osobom niepełnosprawnym.
– Wczoraj jeszcze państwo dzieliliście się opłatkiem, dziś pozbawiacie osoby z niepełnosprawnościami szansy na odrobinę lepszego życia. Bo czym miał być fundusz solidarnościowy, to ja doskonale wiem, ale państwo również wiedzą, z czego wynikał. (…) Powstał wyłącznie w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami. To była wasza odpowiedź na nasz protest – mówiła Hartwich.
– Okradacie dzisiaj osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie zwracam się do pana (Jarosława) Kaczyńskiego i premiera (Mateusza) Morawieckiego. To jest hańba tego rządu, jeżeli państwo do tego doprowadzicie – dodała.

Po tym wystąpieniu głos zabrała minister rodziny Marlena Maląg. – Szanowna pani poseł, dobrze byłoby gdybyśmy operowali faktami. To rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy pokazał, że tworzy szeroką koalicję na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych – mówiła Maląg przy okrzykach posłów opozycji i brawach obozu rządzącego.

Minister zaznaczyła, że w 2015 r. poprzedni rząd przekazał na rzecz osób niepełnosprawnych 34 mld zł. – My dzisiaj dajemy 44 mld zł. To są nowe programy, nowe działania. Szanowni państwo, stańmy w prawdzie tworząc koalicję na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. My służymy i służyć będziemy osobom niepełnosprawnym – podkreśliła.

Zgodnie z nowelizacją uchwaloną przez Sejm 21 listopada, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Ustawa przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielone do 9 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Źródłem przychodów SFWON jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.

(PAP)

Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec, oprac. rhr/, fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Data publikacji: 21.12.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również