Konferencja na temat praw osób z niepełnosprawnością

Konferencja na temat praw osób z niepełnosprawnością

„Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna a problemy osób niepełnosprawnych" - to temat konferencji, która odbędzie się w czwartek w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu weźmie udział prezydent Bronisław Komorowski.

Konferencja będzie transmitowana online na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych kontach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

Dyskusję zapowiada podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka, przypominając ratyfikowaną przed rokiem przez prezydenta RP Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych i podkreślając, że obecnie potrzebny jest plan konkretnych działań, które urzeczywistnią zapisy prawne i upowszechnią ducha Konwencji.

– Aby wszystkie osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z praw, które im przysługują musimy usunąć w Polsce jeszcze wiele barier – oceniła minister. Irena Wóycicka zaznaczając, że trzeba szukać rozwiązań, które zapewnią jak najszerszy dostęp do kluczowych sfer życia jak edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna. – To warunek konieczny pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – powiedziała.

Chcemy wsłuchać się w głos osób z niepełnosprawnościami, musimy obudzić powszechną mobilizację do budowania planu nowoczesnych form wparcia, które pozwolą osobom z niepełnosprawnością prowadzić niezależne życie, dadzą szansę na samodzielność i samowystarczalność – zaznaczyła minister.

W rocznicę ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych Pałac Prezydencki inicjuje debatę, której celem jest mobilizacja na rzecz promowania ducha konwencji i budowania planu urzeczywistniania jej zapisów w codziennym życiu 3,5 mln osób niepełnosprawnych w Polsce. Debata w gronie osób z różnymi niepełnosprawnościami podejmie kluczową kwestię zapewnienia dostępu do najważniejszych sfer życia – edukacji, pracy, informacji i przestrzeni publicznej.

Info: http://www.prezydent.pl

Data publikacji: 03.09.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również