Konstantynowska „Zgoda” wśród laureatów

18 maja w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XII edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku", nagradzającego firmy i fundacje angażujące się w działania społeczne. Statuetki „Dobroczyńcy Roku" uzyskało siedem firm, w pięciu kategoriach tematycznych: Ekologia, Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie oraz Pomoc społeczna. W tym roku po raz pierwszy laureatów wyłoniono w wyniku głosowania internetowego.

W kategorii Ekologia, zwyciężyło Nadleśnictwo Góra Śląska, nominowane za kompleksową działalność podnoszącą świadomość ekologiczną i propagującą zachowania proekologiczne wśród młodzieży i społeczności lokalnej. W kategorii Edukacja statuetkę odebrała Fundacja Orange za wsparcie działań na rzecz osób dotkniętych autyzmem, popularyzację problemu w społeczeństwie oraz wsparcie finansowe udzielone Fundacji Synapsis. Firma Cadbury Wedel zdobyła laur w kategorii Kultura i sztuka. Dzięki współpracy Cadbury Wedel ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”, młodzież ze środowisk zagrożonych społeczną marginalizacją miała szansę rozwoju osobistego przez uczestnictwo w projektach filmowych, fotograficznych i dziennikarskich. Statuetka w kategorii Zdrowie trafiła do oddziału Bielany Wrocławskie firmy Cargill za pokonywanie barier niepełnosprawności oraz poprawę samooceny osób niepełnosprawnych. Laureatem kategorii Pomoc społeczna została firma Feedback/Hill& Knowlton. Publiczność doceniła długofalową, kompleksową i opartą na zaufaniu współpracę z Fundacją Ashoki, polegającą na promowaniu idei przedsiębiorczości społecznej w Polsce.
Kapituła Konkursu wyróżniła własnych laureatów w kategorii „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy”. Tytuł przypadł w udziale Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” z Konstantynowa Łódzkiego, nominowanej przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem” za systematyczne wspieranie osób niepełnosprawnych na drodze do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, pracę na rzecz integracji społecznej i łamania barier społecznych i architektonicznych.
GE Money Bank zwyciężył w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”. Nagroda została przyznana za realizowanie konsekwentnych i długofalowych działań na rzecz społeczności lokalnych oraz prowadzenie programów społecznych.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, których zaangażowanie umożliwiło organizację kolejnej edycji konkursu oraz Gali Finałowej. Patronem była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Oprac. MaC

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również