Konsultacje dla NGO – projekt „Zasad wspierania realizacji zadań” (2023)

PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach w sprawie projektu zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Uwagi i propozycje dotyczące projektu można kierować na adres zadania_zlecane@pfron.org.pl, do dnia 26 maja 2023 roku, na „Formularzu zgłaszania uwag”, który załączono do komunikatu.

Do konsultacji nie przekazujemy wzorów umów o zlecenie realizacji zadań, wzorów sprawozdań z realizacji projektu oraz wzoru wniosku. Wzory tych dokumentów dostosujemy przede wszystkim do nowego systemu, w którym będziemy realizować konkursy (iPFRON+).

Projekt zmian:
„Zasady wspierania realizacji zadań” (docx 84 KB)
„Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów” (docx 128 KB)
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów” (docx 94 KB)

„Formularz zgłaszania uwag” (docx 23 KB)

Info: PFRON

Data publikacji: 12.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również